Organogram

Bekijk hieronder de organogram van gemeente Harlingen:

Op deze afbeelding staat de organogram van gemeente Harlingen. De uitgeschreven versie in tekst vindt u onder de afbeelding.

Organogram in tekst:

Managementteam

De gemeente Harlingen heeft een managementteam dat bestaat uit 8 teamleiders

De gemeentesecretaris en adjunct ondersteunen en adviseren als hoogste ambtenaren het college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris en adjunct zijn hoofd van de ambtelijke organisatie.

De Raad voor Medezeggenschap (RvM) komt op voor de belangen van de medewerkers maar daarbij altijd het belang van de organisatie in het oog houdend. De Raad van Medezeggenschap staat naast de 2 hoofdige directie vermeld omdat de Raad van Medezeggenschap en directie op het gebied van medezeggenschap samen daarin optrekken en omdat de gemeentesecretaris tevens de bestuurder en gesprekspartner van de RvM is.

De gemeentesecretaris en adjunct worden ondersteund door de strategische staf, die bestaat uit:

 • Opgavemanagers
 • Concerncontroller
 • Organisatieadviseur
 • Bestuursadviseur

De gemeenteraad van Harlingen telt 20 raadsleden. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van onze gemeente.

Gemeentemuseum het Hannemahuis valt onder de gemeentesecretaris

Teams

De organisatie gemeente Harlingen is onderverdeeld in teams. Ieder team heeft een teamleider. De teamleiders vallen rechtstreeks onder de gemeentesecretaris en adjunct directeur. De organisatie gemeente Harlingen is onderverdeeld in teams waarbij sommige ook sub teams hebben:

 • Team Buitendienst 
 • Team Openbare werken Facilitaire zaken. De teamleider is Eddy van der Heide.Onder team Openbare werken Facilitaire zaken vallen de sub teams: Openbare werken, Facilitaire zaken en Inkoop.
 • Team Omgeving. De teamleider is Erik Gommers.
 • Team Veiligheid, Vergunningen Handhaving. Teamleider is Gerrit van der Ploeg.
 • Team bedrijfsvoering. De teamleider is Nanda de Jong.Onder afdeling Bedrijfsvoering vallen de sub teams: Financiën, HRM, Juridische Zaken, Belastingen en ICT, Privacy/ CISO. 
 • Team Dienstverlening. De teamleider is Almar Elkhuizen.Onder de afdeling Dienstverlening vallen de sub teams: Burgerzaken, DIV, Communicatie, Bestuurssecretariaat en Klant Contact Centrum.
 • Team Gebiedsteam Stad. De teamleider is Peggy de Greve.
 • Team Gebiedsteam Jeugd. De teamleider is Wieke Goudzwaard.