Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van inkoopopdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

Het Social Return Coördinatiepunt brengt vraag en aanbod bij elkaar. Het zoekt een match tussen kandidaat en werkgever en verlicht de administratieve last. Meer informatie op www.sroifryslan.nl