Of bent u op zoek naar?

 • Asbest verwijderen

  Asbest verwijderen kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Daarom moet u zich aan strenge regels houden om dit veilig te laten verlopen.

 • Bestemmingsplan aanpassen

  Wilt u het omgevingsplan van een locatie aanpassen? Hier zitten regels en voorwaarden aan. Lees hier wat u moet doen en welke regels er aan verbonden zitten.

 • Bodemvervuiling verwijderen

  Bent u eigenaar van een stuk vervuilde grond? Dan moet u dit laten schoonmaken. Ook moet u dit melden bij de gemeente of provincie.

 • Bouw en verbouwing, controle

  Denkt u dat een bouw of verbouwing bij u in de buurt niet volgens de regels gaat? Meld dit dan bij de gemeente. De gemeente kan de situatie dan controleren.

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen inzien.

 • Brandveiligheid, melding of vergunning

  Voor bepaalde gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Lees hier of dit voor u van toepassing is en wat u moet doen.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  U wilt grond of een gebouw op een andere manier gebruiken dan in het bestemmingsplan staat. Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig.

 • Planschade

  Is uw huis of grond minder waard geworden door een omgevingsplan? Lees hier of u recht heeft op een financiële tegemoetkoming en hoe u deze aanvraagt.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op het rioleringsnetwerk? Kijk dan hier wat u moet doen om een rioolaansluiting aan te vragen.

 • Snippergrond/groenstroken of erfpachtgrond kopen

  Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een (gedeelte van) een groenstrook die grenst aan het perceel dat u in eigendom heeft, bij uw tuin te betrekken.

 • Tijdelijke verhuur leegstaand pand

  U wilt een tijdelijk leegstaand pand huren. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Lees hier welke vergunningen er zijn en hoe u deze aanvraagt.

 • Uitrit of inrit aanleggen/veranderen

  Als u een aansluiting van uw terrein naar de openbare weg maakt of verandert, moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

Bedrijvencontactfunctionaris Rogier Jungen

Bedrijvencontactfunctionaris

Heeft u vragen aan de gemeente op het gebied van ondernemen? Neem dan contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris.

Rogier Jungen
14 0517
info@harlingen.nl