Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
 • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

Sloopmelding

U moet daarom, vóórdat u gaat slopen, een sloopmelding doen. De sloopmelding bestaat uit een volledig ingevuld (elektronisch) meldingsformulier met bijlagen zoals foto's en een situatieschets van de bestaande situatie (dus voor de sloop). Een andere bijlage is het asbestinventarisatierapport.

Sloopmelding doen

Asbestinventarisatierapport

Gaat u in een bouwwerk aan de slag dan moet u weten of in de materialen die u gaat demonteren, afbreken, verwijderen of slopen asbest zit. Met een asbestinventarisatie wordt duidelijk waar asbest zit en op welke manier u het moet verwijderen. Is er asbest in het bouwwerk aanwezig dan moet u eerst het asbest laten verwijderen voordat u verder kunt gaan met de werkzaamheden. U heeft het rapport ruim voor aanvang van de werkzaamheden nodig en moet worden bijgevoegd bij de sloopmelding. Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften voor het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken.

Gecertificeerd bedrijf

Het asbestinventarisatierapport moet aan specifieke eisen voldoen en geschreven zijn door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. De richtlijnen hiervoor staan in de Arbowetgeving. Let er op dat bij het verstrekken van de opdracht voor een asbestinventarisatie het bedrijf voor de werkzaamheden is gecertificeerd en het certificaat geldig is.

Wat moet ik doen?

Eerst sloopmelding doen

U mag het asbest pas verwijderen als u toestemming heeft. Doe daarom eerst een sloopmelding van de verwijdering van asbest en/of het slopen via www.omgevingsloket.nl. U kunt de melding daar direct digitaal doen met uw DigiD inlogcode. Ga niet voor die tijd aan de slag.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u met de werkzaamheden wilt beginnen. Nadat u de melding hebt gedaan, krijgt u van de gemeente een ontvangstbevestiging. Is uw melding niet volledig, dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel volledig, dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden.

Mag ik zelf asbest verwijderen?

In de meeste gevallen moet het asbest verwijderd worden door een deskundig bedrijf. In bepaalde gevallen mag u het asbest zelf verwijderen. Maar ook dan moet u een melding doen via www.omgevingsloket.nl. Het gaat om het (eenmalig) verwijderen van: 

 • Asbesthoudende bloembakken en los asbesthoudend plaatmateriaal,
 • Asbesthoudende (golf)platen mag u zelf verwijderen als het vastgeschroeft is en de schroef eenvoudig te verwijderen is tot 35 m². Asbest wat gespijkerd is, zoals dakleien, mag u niet zelf verwijderen,
 • Als het vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest is, mag u maximaal 35 m² verwijderen per perceel.

U mag het asbest gratis naar de milieustraat brengen. Neem wel de toestemming van de gemeente mee. De milieustraat mag het anders niet accepteren. U leest meer over asbest op de website van Omrin.

Een sloopmelding is alleen bedoeld voor particulieren. Bedrijven zijn altijd verplicht om een vergunning aan te vragen via www.omgevingsloket.nl.

Start en einde werkzaamheden

Voordat u begint met het verwijderen van het asbest, moet u dit melden bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u de werkzaamheden afgerond hebt. 

Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u het asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
 • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 per perceel verwijderen.

Na de sloopmelding

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Als uw melding wel compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • U meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente dat u gaat beginnen met het verwijderen van asbest.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Wat moet ik meenemen?

Asbestinventarisatierapport

Voor werkzaamheden waarbij asbest verwijderd wordt, hebt u een asbestinventarisatierapport nodig. Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Let op! Dit mag niet hetzelfde bedrijf zijn als het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Andere gegevens

Bij de melding geeft u verder de volgende gegevens:

 • naam en adres eigenaar van het pand dat asbest bevat,
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden,
 • kadastraal nummer,
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen,
 • hoe u gaat slopen,
 • gegevens over de vrij te komen afvalstoffen,
 • foto's en een situatieschets van de bestaande situatie (dus voor de sloop).

Binnen 4 weken krijgt u bericht of u wel of niet het asbest mag verwijderen. Krijgt u bericht dat uw melding niet in orde is? Doe dan een nieuwe melding die wel aan de eisen voldoet. De termijn van 4 weken geldt dan opnieuw vanaf de ontvangstdatum.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over asbest ook op de website www.infomil.nl.

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl  kunt u zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.

 • Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Heeft deze informatie u geholpen?