De gemeente Harlingen kent verschillende financiële documenten. 

De Programmabegroting

In de programmabegroting staat wat de gemeente de komend jaar wil bereiken, gaat doen en hoeveel dit gaat kosten met een doorkijk naar de daarop volgende jaren. Een samenvatting wordt gegeven in de Begroting in één oogopslag (BIEO). 

De Jaarrekening

Een financiële cyclus wordt afgesloten met de jaarstukken. In deze jaarstukken staat een eindafrekening per programma-onderdeel van de programmabegroting. Een samenvatting wordt gegeven in de Rekening in één oogopslag (RIEO). 

Heeft deze informatie u geholpen?