Eens per anderhalf jaar komen medewerkers van de gemeente met een wijkwethouder/burgemeester eventueel aangevuld met politie, de bouwvereniging, verkeersdeskundige, groenbeheerder en raadsleden langs de twaalf wijken en twee dorpen. In de wijk-/dorpsschouw wordt gekeken naar kleine zaken die met de leefbaarheid van de wijk of het dorp te maken hebben. Wanneer de schouw is geweest wordt een lijst gemaakt van aandachtspunten. Hierbij valt te denken aan:

 • Onderhoudsstaat openbare ruimte
 • Vervuiling van het straatbeeld
 • Op stapel staande projecten
 • Onveilige situaties
 • Parkeerproblematiek
 • Ontmoeten en verbinden
 • Versterken contact met de gemeente
 • Verbeterpunten
 •  Hard rijden

Wat doet een wijk-/dorpen coördinator?

 • Aanspreekpunt voor de wijkverenigingen en dorpsbelangen en daaraan verbonden maatschappelijke organisaties binnen de gemeente Harlingen.
 • Zorgt ervoor dat contacten met de wijk- en dorpsbelangen en de gemeente soepel verlopen.
 • Regelt jaarlijks een bestuurlijk overleg, indien nodig, met de wijk- en/of dorpsbelang en contactwethouder/burgemeester.
 • Regelt éénmaal per anderhalf jaar een wijk/ en dorpsschouw met wijkwethouder  en wijk/buurt/dorp, eventueel aangevuld met politie,de bouwvereniging, verkeersdeskundige, groenbeheerder, welzijnswerk en raadsleden.
 • Genoteerde acties tijdens de wijkschouw uitzetten binnen de organisatie en de afhandeling hiervan bewaken.
 • Het coördineren, bewaken en monitoren van gemaakte afspraken binnen de organisatie met besturen van wijkverenigingen en dorpsbelangen.
 • Bijdrage leveren aan de leefbaarheid, maar ook de oren en ogen van de gemeente zijn en het loket voor collectieve vragen.
 • Zorgt ervoor dat vragen, plannen en opmerkingen van de wijkverenigingen en dorpsbelangen op de juiste plek in de gemeentelijke organisatie komen.
 • Brengt de wijkverenigingen en dorpsbelangen op de hoogte van veranderingen binnen de gemeente die ook van invloed zijn op wijk of dorp.
 • Communicatie tussen gemeente, de wijkvereniging en dorpsbelang op een hoger niveau te krijgen.
 • Bezoekt op uitnodiging de jaarvergadering/bestuursvergadering van de wijkverenigingen en dorpsbelangen.
 • Bijhouden adressenbestand van wijkverenigingen en dorpsbelangen.

Wat doen de wijkwethouders en wijkburgemeester?

Gaat het om een groot project of plan, dan bespreekt de wijkwethouder/wijkburgemeester dat met het bestuur (college van burgemeester en wethouders). Ook zorgt deze wethouder/burgemeester ervoor dat dringende wensen of problemen door de politiek worden opgepakt. Elke wijk en dorp heeft zijn eigen wijkwethouder.

Verdeling wijken in de gemeente Harlingen onder de burgemeester en wethouders.

Ina Sjerps, burgemeester

 • Wijnaldum
 • Midlum
 • Groot Ropens
 • Byniastate

Erik de Groot, wethouder

 • Binnenstad Noord
 • Plan Zuid
 • Rooie Dorp/Midlumerlaan

Hendrik Sijtsma, wethouder

 • Trebolbuurt/Achter de Schouwburg
 • Oosterpark
 • De Spiker

Paul Schoute, wethouder

 • Havenkwartier
 • Binnenstad Zuid
 • Koningsbuurt
 • Ludinga

Spreekuur burgemeester en wethouders

De burgemeester en de wethouders houden regelmatig spreekuur. Het spreekuur is bedoeld voor inwoners en vertegenwoordigers van organisaties, die een bepaald onderwerp of probleem willen voorleggen in een gesprek van 10 tot 15 minuten.Het spreekuur vindt eens per drie weken plaats op dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur in het stadhuis (hoofdingang, Noorderhaven 86).

Heeft u nog vragen? U kunt een mail sturen naar info@harlingen.nl ter attentie van wijk-/dorpencoördinator.

Heeft deze informatie u geholpen?