De nieuwe gemeenteraad van Harlingen heeft het zogenaamde ‘Akkoord op hoofdlijnen 2022-2026’ vastgesteld. Dit akkoord is voor de komende vier jaar het kompas voor de gemeenteraad om te sturen en keuzes te maken. De gemeenteraad vindt het betrekken van de gemeenschap en de dialoog (participatie) van groot belang. Daarmee wordt samenwerking tussen alle partijen gestimuleerd en wordt de lokale democratie sterker. Het akkoord zet ook in op het verbeteren van de samenwerking tussen gemeenteraad, college van b&w en de ambtelijke organisatie. 

Akkoord op Hoofdlijnen geeft ruimte voor nadere keuzes en dialoog politiek en samenleving

Alle partijen uit de gemeenteraad hebben actief meegepraat over de inhoud van het Akkoord en vinden het doorlopen proces ‘harmonieus’. Via zogenaamde discussietafels zijn de partijen met elkaar in gesprek gegaan over waar ambities en focus moeten liggen. Het Akkoord is daarmee geen dichtgetimmerd geheel maar biedt ruimte voor de politiek en samenleving om per thema via dialoog en participatie concrete afspraken en keuzes te maken. Hierdoor komen de gemeenteraad en samenleving veel meer in positie dan bij een traditioneel coalitieakkoord waarbij de keuzes en opgaven grotendeels vastliggen.

Het college is nu aan zet om een uitvoeringsprogramma te maken waarin alle thema’s en ambities een plek krijgen.
 

Heeft deze informatie u geholpen?