In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders van woningen en appartementen zich moeten houden. Kort samengevat: Verhuurders moeten goed en eerlijk verhuren en zich daarbij netjes gedragen.

Helaas gaat dit in de praktijk niet altijd goed en kunnen huurders of woningzoekenden hiervoor soms onvoldoende met klachten terecht bij de betreffende verhuurder. Via het gemeentelijke meldpunt ‘goed verhuurderschap’ kunnen (vermeende) misstanden van verhuurders gemeld worden. De gemeente onderzoekt de meldingen en kan de verhuurder aanspreken op het goed naleven van de regels, handhavend optreden of een boete opleggen.

Welke regels gelden er voor verhuurders?

 • Verhuurders mogen woningzoekenden en huurders niet intimideren.
 • Verhuurders mogen woningzoekenden en huurders niet discrimineren.
 • Verhuurders mogen niet meer dan twee maal de kale huurprijs als waarborgsom vragen.
 • Verhuurders moeten de huurovereenkomst schriftelijk met huurders vastleggen.
 • Bij het verhuren van een woonruimte moeten verhuurders huurders schriftelijk verplicht informatie geven over:
  • o de hoogte van- en regels over (terugbetaling van) de waarborgsom;
  • o de contactgegevens van een contactpunt waar huurders terecht kunnen bij zaken over het gehuurde;
  • o de contactgegevens van dit gemeentelijke meldpunt waar huurders klachten over ongewenst verhuurgedrag kunnn melden;
  • o de eventuele verplichting tot betaling van servicekosten door een huurder. Hierbij geldt dat de verhuurder jaarlijks een volledige specificatie van de kosten aan de huurder moet verstrekken.
 • Verhuurders mogen niet meer servicekosten in rekening brengen dan mag volgens de wet.
 • Bemiddelaars mogen geen bemiddelingskosten in rekening brengen aan de huurder van een woning. Wordt er verhuurd aan buitenlandse medewerkers? Dan moet de verhuurder ook:
 • De huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen;
 • De huurder schriftelijk de hiervoor genoemde informatie verstrekken in een taal die zij begrijpen.

Houdt de verhuurder zich niet aan de regels?

Dan kan de gemeente de verhuurder een waarschuwing geven of een boete. Gaat de verhuurder vaker in de fout dan kan deze boete stijgen. Als ook dat niet werkt, dan kan de gemeente in het uiterste geval het beheer van de woning overnemen. Dat betekent dat de verhuurder de woning niet meer zelf mag verhuren.

Volgens de wet moet de gemeente de namen van deze verhuurders bekendmaken. Zo kunnen huurders en woningzoekenden zien of een verhuurder zich aan de wet houdt.

Woningcorporaties

Betreft het een woning van een woningcorporatie, dan moet u melden bij bij de betreffende corporatie. Zij hebben een eigen klachtenprocedure.

Wat kunt u doen?

U kunt een melding doen bij de gemeente als een verhuurder zich niet aan de Wet goed verhuurderschap houdt. De gemeente neemt contact met u op voor informatie of terugkoppeling als u uw gegevens achterlaat. U kunt ook anoniem een melding maken. Dat maakt onderzoek wel lastiger en dan kunnen wij u geen terugkoppeling geven.

Start formulier

Meer informatie?

De rijksoverheid heeft een video (meertalig) gemaakt met uitleg over de Wet goed verhuurderschap. De video kunt u via onderstaande knop bekijken.

Video Wet goed verhuurderschap (externe link)