In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die zich daarop bevinden. Zo staat er bijvoorbeeld of een gebied een industriële functie of een woonfunctie heeft. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen, dan kunt u de bestemmingsplannen inzien.

Bestemmingsplan bekijken

Hoe werkt het?

Als u wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Of er mag worden gebouwd of verbouwd;
  • Of bedrijven zich hier mogen vestigen;
  • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt;
  • Of er wegen mogen worden aangelegd.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  1. Een of meerdere verbeeldingen of plankaarten.
  2. Regels over de bebouwing en het gebruik.
  3. Een toelichting.

Ook de provincie en het rijk kunnen bestemmingsplannen opstellen. Deze worden dan inpassingsplannen genoemd. Deze plannen kunt u ook bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl.

Wat moet ik doen?

U kunt de bestemmingsplannen inzien via ruimtelijkeplannen.nl. Nog niet alle bestemmingsplannen staan daarop. De bestemmingsplannen van voor 2008 kunt u inzien bij Klantcontactcentrum in de Groenlandsvaarder (Voorstraat 35). U kunt mailen naar info@harlingen.nl of U kunt bellen met de gemeente om een afspraak te maken via 14 0517.

Heeft deze informatie u geholpen?