Wat is het?

Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken op het gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

Wat moet ik doen?

U kunt de bestemmingsplannen inzien via ruimtelijkeplannen.nl.(externe link) Nog niet alle bestemmingsplannen staan daarop. De bestemmingsplannen van voor 2008 kunt u inzien bij Klantcontactcentrum in de Groenlandsvaarder (Voorstraat 35). U kunt mailen naar info@harlingen.nl of U kunt bellen met de gemeente om een afspraak te maken via 14 0517.

Hoe werkt het?

Als u wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Of er mag worden gebouwd of verbouwd;
  • Of bedrijven zich hier mogen vestigen;
  • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt;
  • Of er wegen mogen worden aangelegd. 

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  1. Een of meerdere verbeeldingen of plankaarten.
  2. Regels over de bebouwing en het gebruik.
  3. Een toelichting.

Ook de provincie en het rijk kunnen bestemmingsplannen opstellen. Deze worden dan inpassingsplannen genoemd. Deze plannen kunt u ook bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Heeft deze informatie u geholpen?