Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

Hoe werkt het?

Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen.

Schade kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomstenderving);
  • Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).

Tegemoetkoming voor de schade

U krijgt een tegemoetkoming als de schade niet redelijkerwijs voor uw rekening behoort te blijven, of niet op een andere manier is verzekerd. Niet in alle gevallen krijgt u een tegemoetkoming:

  • Is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat niet hoger is dan 2% van uw inkomen onmiddellijk voor het ontstaan van de schade, blijft dan voor uw eigen rekening.
  • Is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak (zoals een huis)? Het bedrag aan schade dat niet hoger is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak op het moment dat de schade ontstond, blijft dan voor uw eigen rekening.

Wat moet ik doen?

Dien een verzoek tot tegemoetkoming van de schade in bij de gemeente. Zet in uw verzoek hoeveel tegemoetkoming u vraagt. Leg uit waarom u deze tegemoetkoming vraagt. Een taxateur kan u daarbij helpen. Uw verzoek moet u indienen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan dat de schade heeft veroorzaakt definitief is.

Geef in uw verzoek om tegemoetkoming in de schade in ieder geval de volgende gegevens: door welke ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan), een omschrijving van de schade, het schadebedrag bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer en uw bankrekeningnummer.

De procedure voor tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld een tot anderhalf jaar.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Heeft deze informatie u geholpen?