Wat is het?

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente. 

Wat moet ik doen?

Dien een verzoek tot tegemoetkoming van de schade in bij de gemeente. Zet in uw verzoek hoeveel tegemoetkoming u vraagt. Leg uit waarom u deze tegemoetkoming vraagt. Een taxateur kan u daarbij helpen. Uw verzoek moet u indienen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan dat de schade heeft veroorzaakt definitief is.

Geef in uw verzoek om tegemoetkoming in de schade in ieder geval de volgende gegevens: door welke ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan), een omschrijving van de schade, het schadebedrag bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer en uw bankrekeningnummer.

De procedure voor tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld een tot anderhalf jaar.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Hoe werkt het?

Planschade kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Tegemoetkoming planschade

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in planschade zijn 2 zaken van belang:

  • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
  • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

  • waardevermindering van de onroerende zaak
  • inkomensderving

Extra informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Heeft deze informatie u geholpen?