De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. U kunt tegen zulke besluiten bezwaar maken. Stuur uw brief naar gemeente Harlingen team Juridische zaken Postbus 10.000 8860 HA Harlingen

Commissie voor klachten en bezwaren

De gemeente Harlingen beschikt over een commissie voor klachten en bezwaarschriften. De commissie brengt advies uit over ingediende bezwaarschriften tegen besluiten van burgemeester en wethouders, de raad of de burgemeester. De commissie behandelt niet bezwaarschriften met betrekking tot gemeentelijke belastingen.

Verder adviseert de commissie over ingediende klachten over gedragingen van (leden van) een bestuursorgaan of onder verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan werkzame personen/ambtenaren. De commissie kan ook voorstellen doen om onderling tot een oplossing van de klachten te komen.

Meer informatie

De commissie voor de klachten en bezwaarschriften bestaat uit een voorzitter en twee leden. De commissie wordt ondersteund door het secretariaat. Het secretariaat bestaat uit een secretaris en twee plaatsvervangende sectretarissen. De hoorzittingen van de commissie zijn in beginsel openbaar. De commissie vergadert meestal op maandagavond.

Heeft deze informatie u geholpen?