Hebt u grond in bezit of wilt u grond aankopen, let dan op bodemvervuiling. Zorg ervoor dat u weet of de grond vervuild is. U moet dit weten als u grond koopt om een huis of bedrijf op te bouwen of als u gaat verbouwen. Informeer bij de gemeente of de bodem vervuild is en of een onderzoek nodig is.

Bodemvervuiling bekijken

Hoe werkt het?

Als bodem vervuild is, dan kan dat betekenen dat het terrein niet volledig gebruikt kan worden of zelfs soms gesaneerd moet worden. Dit betekent dat de grond zo goed mogelijk schoongemaakt wordt. Alleen erkende bedrijven of instellingen die bodemsaneringen en bodemonderzoeken doen mogen vervuilde bodem saneren.

Wat moet ik doen?

Wilt u weten of de grond vervuild is, kijk dan op de kaart van het Bodemloket. De makelaar weet vaak ook of de grond schoon is. Vindt u niet de informatie die u zoekt, neem dan contact op met de provincie of gemeente. Ontdekt u dat uw grond vervuild is? U bent verplicht dit te melden bij de gemeente of provincie.

Bodemonderzoek doen

Koopt u een huis of een stuk grond? Ga dan na of er een geschiktheidverklaring (schonegrondverklaring) is. Dit is een verklaring dat de grond gebruikt kan worden waarvoor u het wilt gebruiken. Huizen die na 1992 gebouwd zijn hebben zo’n verklaring. Is deze verklaring er niet, dan moet u alsnog laten onderzoeken of de grond vervuild is. Dit kan door een bodemonderzoek te laten doen. Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de grond.

Gaat u bouwen of verbouwen, dan kan het zijn dat u een bodemonderzoek moet laten doen. Dit onderzoek is nodig bij uw aanvraag voor de omgevingsvergunning om te mogen bouwen of verbouwen.

Bodem saneren

Is de grond vervuild, dan wordt bekeken of de grond moet worden gesaneerd. Dit wordt door de gemeente of de provincie beoordeeld.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Heeft deze informatie u geholpen?