Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Omgevingsloket(externe link)

Wat moet ik doen?

Controleer altijd of u een vergunning moet hebben vóórdat u gaat bouwen! U kunt dit controleren via www.omgevingsloket.nl(externe link). U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode(externe link). U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. U stuurt het dan per post naar de gemeente. Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning(externe link) nodig.

Overleg bij twijfel altijd eerst met de gemeente. 

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

 • Vul het aanvraagformulier volledig in;
 • Stuur het met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente;
 • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente;
 • Is uw aanvraag niet compleet dan krijgt u hierover bericht van de gemeente. Vul de aanvraag dan alsnog volledig in. Doet u dit niet dan behandelt de gemeente uw aanvraag niet;
 • Binnen 8 weken na ontvangst beslist de gemeente of u de vergunning krijgt.

Bij ingewikkelde aanvragen gaat het anders. De gemeente legt dan het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage. Iedereen kan het besluit bekijken en hierop reageren. Heeft de gemeente na de inzageperiode het besluit genomen? Dan kunnen belanghebbenden binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u op tijd hebt gereageerd op het ontwerpbesluit.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de rechter.

Hoe werkt het?

Of u een omgevingsvergunning nodig hebt, hangt af van wat u gaat (ver)bouwen. U hebt bijvoorbeeld altijd een omgevingsvergunning nodig als gaat bouwen of verbouwen aan een monument en als er sprake is van asbest. Voorbeelden van activiteiten waarbij u misschien een omgevingsvergunning nodig hebt zijn:

 • Het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis);
 • Het verwijderen van asbest uit een woning;
 • Het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • Het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument;
 • Het aanleggen van een weg;
 • Het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg;
 • Het aanbrengen van een alarminstallatie aan een onroerende zaak (zoals een fabriek, kantoor of huis);
 • Het maken en aanbrengen van reclame (zoals een reclamebord) of dit als eigenaar toestaan;
 • Het plaatsen van een antenne of schotelantenne;
 • Het kappen van een boom of vellen van een houtopstand;
 • Het oprichten of veranderen van een bedrijf;
 • Gebruik van een perceel in afwijking van het bestemmingsplan. 

In andere gevallen is een melding voldoende.

Wat moet ik meenemen?

Het hangt af van uw bouwplan welke documenten en gegevens u nodig hebt. De gemeente kan nog om aanvullende informatie vragen. Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige situatie én nieuwe situatie tonen. Stuur één of meer van de volgende gegevens:

 • Constructieberekening of constructieve tekening;
 • Plattegronden van de verdiepingen van het bouwwerk (schaal 1:100);
 • Situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
 • Tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
 • Dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
 • Details over het uiterlijk van het bouwwerk.

Extra informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Heeft deze informatie u geholpen?