Wat is het?

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren. 

U vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket

In 1 keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het online Omgevingsloket doet u dit met 1 aanvraag.

omgevingsvergunning strijdig gebruik aanvragen 

Hoe werkt het?

Stel dat u van een woning een kantoor wilt maken, maar in het omgevingsplan staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik toch een kantoor van de woning maken.

U hebt bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig wanneer:

 • u in een gebouw woont dat bedoeld is voor bedrijven.
 • u een stuk van de openbare ruimte gebruikt als tuin.
 • u een hotel, restaurant of bed & breakfast begint in uw woning.
 • u een woning gebruikt als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn.
 • u weiland gebruikt als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats.
 • u een vakantiehuisje gebruikt als woning.

Wat moet ik doen?

Vraag de omgevingsvergunning voor strijdig gebruik aan via Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode nodig. Bedrijven doen de aanvraag met eHerkenning.

Soms hebt u ook voor een andere activiteit een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen op een plek met een groenbestemming. U hebt dan een omgevingsvergunning nodig omdat u bouwt, en omdat u in strijd met de groenbestemming bouwt. In dat geval hoeft u de omgevingsvergunning maar 1 keer aan te vragen.

Bij uw aanvraag voor de omgevingsvergunning heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Gegevens en documenten over hoe u nu grond of een gebouw gebruikt,
 • Een beschrijving van hoe u grond of een gebouw wilt gaan gebruiken,
 • Gegevens over de gevolgen van het gebruik voor de ruimtelijke ordening,
 • Een beschrijving van de manier waarop uw plannen in strijd zijn met het bestemmingsplan,
 • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (als u zo'n rapport hebt),
 • Een situatietekening en/of bouwtekening (oude en nieuwe situatie),
 • Omschrijving waarom u wilt afwijken van het ruimtelijk plan.

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. De gemeente kan deze termijn ook met 6 weken verlengen. Hierbij kunt u de vergunning niet automatisch krijgen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? 
Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Heeft deze informatie u geholpen?