Wat is het?

Op de website Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) kunt u de bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen raadplegen die momenteel in werking zijn of nog in procedure zijn. Naast informatie over de verschillende bestemmingsplannen biedt deze pagina ook informatie over verschillende ruimtelijke procedures.

Ruimtelijke plannen inzien(externe link)

Ruimtelijke ordening

In deze plannen staat omschreven wat de overheden van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening, zoals de aanleg van nieuwe wegen of nieuwbouwwijken.

Ouder plan inzien

Vanaf 1 januari 2010 zijn de overheden verplicht via deze website hun ruimtelijke plannen aan te bieden. Op lange termijn moeten alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van Nederland op de website Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) te vinden zijn.

Wilt u een plan inzien dat niet op de website ruimtelijkeplannen staat? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Heeft deze informatie u geholpen?