Wat is het?

De gemeente heeft de redelijke eisen van welstand vastgelegd in de welstandsnota(externe link). Op basis hiervan kunt u zelf inschatten of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Is dat zo, dan mag de omgevingsvergunning niet om redelijke eisen van welstand worden geweigerd.

Deze eisen gaan over:

 • De karakteristiek van de bestaande bebouwing,
 • De openbare ruimte,
 • Het landschap,
 • De stedenbouwkundige context,
 • Massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling,
 • Samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen).

Vraag een vooroverleg aan

Wilt u een nieuwbouw, grote renovatie of omvangrijke verbouwing realiseren? Het is dan verstandig om eerst zelf een tekening te maken van wat u wilt bouwen en deze tekening aan de welstandscommissie voor te leggen. De commissie geeft dan een principeoordeel. Zo voorkomt u hoge architect kosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat niet door de welstandscommissie wordt geaccepteerd.

Wat moet ik doen?

Zodra de gemeente u laat weten of u een omgevingsvergunning krijgt, weet u ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Weet van tevoren of uw bouwplan voldoet

 • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, en het omgevingsplan vraagt u een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket.(externe link) In het Omgevingsloket wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd.
 • Op verzoek wordt hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.

Wat heb ik nodig?

 • Gemaatvoerde tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing;
 • Gemaatvoerde situatietekening;
 • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien;
 • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien;
 • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.

Extra informatie

Neem contact op met team Vergunningen van de gemeente Harlingen via 14 0517.

Extra informatie

Bestaande en nieuwe bouwwerken moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand(externe link). In het tijdelijk deel van het omgevingsplan blijven de huidige welstandsregels van toepassing. In het nieuwe deel van het omgevingsplan maakt de gemeente opnieuw een afweging welke regels wenselijk zijn.

Heeft deze informatie u geholpen?