Omgevingswet

De Omgevingswet

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt 26 oude wetten samen en maakt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt minder ingewikkeld. De wet geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan.

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u:

 • plannen heeft om uw huis te verbouwen;
 • een evenement wilt organiseren of;
 • als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. De nieuwe Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening daarover te geven.

Wat verandert er?

 • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. In dit loket staan vanaf 1 januari alle regels van het rijk, de waterschappen, de provincie en de gemeente bij elkaar;
 • Wij hebben de bestemmingsplannen overgezet naar een omgevingsplan per 1 januari 2024. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. Het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid;
 • De Omgevingswet zorgt ervoor dat we sneller een beslissing kunnen nemen op uw vergunningaanvragen, maximaal 8 weken. Dit noemen we de reguliere procedure. Deze beslistermijn mag één keer met 6 weken verlengd en hiervan moet een verplichte kennisgeving worden gedaan. U kunt na onze beslissing op de aanvraag bezwaar maken of in beroep gaan. Is uw aanvraag ingewikkeld? Dan mogen we langer over onze beslissing doen, maximaal 26 weken. Dit noemen we een uitgebreide procedure.
 • Halen we als gemeente de termijnen voor de reguliere procedure of uitgebreide procedure niet? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen of direct beroep indienen bij de rechtbank . Onder de Omgevingswet worden er geen vergunningen van rechtswege verleend.  

Vergunning aangevraagd voor 1 januari 2024?

 • Heeft u een vergunning gekregen of aangevraagd vóór de invoering van de nieuwe Omgevingswet? Als wij u al een vergunning hebben verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen.

Moeten wij de aanvraag nog behandelen?

 • Dan gebeurt dat in principe volgens de oude wet. U moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken op tijd (al dan niet op nader verzoek van ons) zijn aangeleverd.

Het Bouwloket

Voor hulp bij een aanvraag of verzoek vooroverleg kunt u op woensdagmiddag terecht bij de bouwbalie.

 • Iedere woensdagmiddag 14.00 – 17.00 uur
 • Locatie: Waddenpromenade 1 in Harlingen

Bewoners met bouwvragen kunnen een afspraak maken voor een fysiek spreekuur bij de ‘bouwbalie’ van de gemeente. U maakt een afspraak door te bellen naar 140517. Bereikbaar van ma. t/m do. tussen 9.00 en 12.30 uur.

Meer informatie

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de Omgevingswet of hulp nodig heeft bij het aanvragen van een vergunning, het doen van een melding of een overleg wil aanvragen.

 • Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

  Vanaf 1 januari 2024 gaat naast de Omgevingswet ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in.

 • Veel gestelde vragen Omgevingswet

  Op deze pagina vindt u de meest gestelde (basis)vragen over de Omgevingswet voor inwoners en ondernemers.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u een monumentaal pand veranderen, een boom kappen of uw bedrijf veranderen? Of wilt u uw pand voor een ander doel gebruiken?

 • ABC Omgevingswet

  Met de komst van de Omgevingswet komen er veel nieuwe afkortingen en begrippen voorbij. Hier is een woordenlijst Omgevingswet voor opgesteld. Met dit ‘ABC’ heeft u een overzicht dat beknopt weergeeft wat veel gebruikte termen uit de Omgevingswet betekenen.

Heeft deze informatie u geholpen?