Wat is het?

De gemeente Harlingen heeft het groenstroken/snippergrond- en erfpachtbeleid geactualiseerd. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een (gedeelte van) een groenstrook die grenst aan het perceel dat u in eigendom heeft, bij uw tuin te betrekken.

Grond die in aanmerking komt voor uitgifte voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

  • Het perceel is niet groter dan 200 m2.
  • De grond is niet als structureel en/of functioneel groen aan te merken.
  • De grond sluit direct aan bij particulier bezit en is dus niet door bijvoorbeeld openbare weg, een voetpad, steeg of andere verharding of water gescheiden van het particuliere bezit.
  • Er ontstaat geen verdere versnippering van de bij de gemeente in eigendom blijvende (rest van de) groenstrook.

Erfpacht

Een particuliere erfpachter kan in bijna alle gevallen het zogenaamde 'blote eigendom' van zijn erfpachtperceel(-en) aankopen. Hij/zij wordt dan volledig eigenaar van de grond en daarmee vervalt de verplichting om jaarlijks een geldbedrag (de canon) te betalen. Ook daarvoor kunt u het formulier op de website invullen. Indien koop van het ‘blote eigendom’ mogelijk is ontvangt u z.s.m. de offerte.

Aankoop kleine stroken grond

Wat moet ik doen?

Wilt u een perceel snippergrond of een gedeelte van een groenstrook kopen? Dan kunt u niet zomaar gaan bouwen op de grond.

U kunt een aanvraag voor koop van een (gedeelte van) snippergrond/groenstrook of een erfpachtperceel doen via het formulier op de website. Geef op een kaartje/tekening aan welk gedeelte u wilt kopen. Na controle van de ingevulde gegevens en het toetsen aan het beleid ontvangt u bericht of het perceeltje wel of niet aangekocht kan worden. Bij een positief antwoord ontvangt u meteen een offerte (€ 60,00 per vierkante meter k.k.).

Hoe werkt het verder?

Gaat u akkoord met de offerte dan sturen wij u een koopovereenkomst ter beoordeling. Bij akkoord kiest u een notaris die de afhandeling verder verzorgt.

Heeft deze informatie u geholpen?