Inbraken, vandalisme, cybercrime of ondermijnende criminaliteit… het zijn problemen waar veel ondernemers op bedrijventerreinen mee geconfronteerd worden. Verloedering en onveiligheid kunnen een succesvolle bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten.

De aanpak Veilig Bedrijventerrein helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken.

De praktijk laat zien dat samenwerken werkt. Bedrijventerreinen die werken volgens de aanpak Veilig Bedrijventerrein worden zowel subjectief als objectief veiliger. De criminaliteit daalt en het veiligheidsgevoel van ondernemers, medewerkers en bezoekers stijgt.

Maatregelen

Er zijn veel maatregelen die helpen om het bedrijventerrein veiliger te maken. De maatregelen variëren van preventietrainingen, betere openbare verlichting en georganiseerd toezicht tot veiligheidsscans.

Bron(externe link): Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV)