Uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.Namens burgemeester en wethouders van Harlingen maakt de teamleider van het KCC bekend dat de gemeente Harlingen het voornemen heeft onderstaande personen, per 07-10-2020 uit te schrijven uit de BRP. Het gevolg hiervan is dat onderstaande personen worden ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Het formele besluit tot uitschrijving wordt op dezelfde manier gepubliceerd. Het voornemen tot uitschrijving ligt ter inzage bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning.

Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP
Naam:          Geboortedatum:
S.E. Post 09-03-1993

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen bovengenoemde personen nog informatie geven over de feitelijke verblijfplaats (zienswijze). Dit kan tot vier weken na de datum van deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling. De brief kunt u richten aan de gemeente Harlingen, afdeling Dienstverlening en Ondersteuning Postbus 10000, 8860 HA Harlingen of per e-mail via info@harlingen.nl. Als u mondeling informatie wilt geven vragen wij u telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer: 14 0517.

Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen.