Per 1 januari 2024 worden een aantal parkeerregels in gemeente Harlingen veranderd. We begrijpen dat dit mogelijk vragen bij u oproept. Daarom hebben wij een veel gestelde vragenlijst gemaakt waarop we antwoord geven op een aantal vragen. U kunt ook het persbericht lezen.

1. Waarom hebben we betaald parkeren in Harlingen?

In bijna de hele gemeente is betaald parkeren ingevoerd om zo de parkeeroverlast voor onze inwoners en bedrijven te verminderen. Dit geeft ook beperkingen bij de parkeermogelijkheden. Dit komt onder andere door de ligging ten opzichte van de eilanden Terschelling en Vlieland. Dit zorgt ervoor dat er veel auto’s naar ons toekomen die een parkeerplek zoeken.

2. Wat verandert er allemaal in 2024?

 • De gratis bezoekersuren bij een bezoekersvergunning verhogen we naar 22 uren;
 • Bewoners kunnen maximaal vijf bewonersvergunningen per adres aanvragen;
 • De tarieven voor de tweede/derde/vierde/vijfde bewonersvergunning voor bewoners van de binnenstad gaan omhoog. Het tarief voor de eerste bewonersvergunning in de binnenstad blijft gelijk;
 • De volgende vergunningen worden toegevoegd per 2024: mantelzorgvergunning en deelautovergunning;
 • De volgende vergunningen vervallen per 2024: Werknemers A vergunning, forensenvergunning, evenementenvergunning, incidentele vergunning en vaargastenvergunning;
 • Betaald parkeren tijdens Vlootdag, Straatfestival, Visserijdagen en Zoutsloter kerstmarkt.
 • Gratis alternatief op P3 tijdens Vlootdag en Zoutsloter Kerstmarkt
 • Tijdens feestdagen geen gratis parkeren meer op de Waddenpromenade.

3. Hoe werkt de tariefsverhoging voor bewonersvergunningen in de binnenstad?

Ruim 71% van de bewoners in de binnenstad van Harlingen heeft één bewonersvergunning. Voor deze groep blijft het tarief gelijk. Heb je twee of meer bewonersvergunningen? Dan betaal je per vergunning een hoger bedrag. Dit doen wij om een eerlijker en bewuster parkeersysteem te creëren. De tarieven zien er als volgt uit:

 • Eerste bewonersvergunning: € 28,90
 • Tweede bewonersvergunning: € 58,90
 • Derde, vierde of vijfde bewonersvergunning: € 88,90 per vergunning

Heb je twee bewonersvergunningen? Dan betaal je vanaf 2024 € 28,90 voor de eerste bewonersvergunning en € 58,90 voor de tweede bewonersvergunning. Totaal: € 87,80.

Door deze maatregel is het noodzakelijk dat alle bewoners de parkeervergunning opnieuw aanvragen. Hierdoor moet je als inwoner zelf je eerste, tweede, derde, vierde en/of vijfde vergunning aanvragen. Dit betreft alleen de bewonersvergunning binnenstad en vijverbuurt. Zodra dit mogelijk is ontvang je van de gemeente een brief.

4. Wat als ik tussentijds één van mijn bewonersvergunningen in de binnenstad opzeg?

Een voorbeeld: U heeft vier vergunningen en verkoopt gaandeweg het jaar de auto met het kenteken welke gekoppeld staat aan de tweede vergunning. U kunt in dit geval het beste de vierde vergunning opzeggen en op de tweede vergunning het kenteken wijzigen. Komt u hier zelf niet uit? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

5. Waarom een maximaal aantal van vijf bewonersvergunningen? Dat is voor de binnenstad toch best veel?

Gelet op de parkeerdrukmetingen is er voor de binnenstad nog geen noodzaak om het aantal parkeervergunningen voor bewoners verder terug te dringen. In sommige straten ligt de parkeerdruk hoog, maar op loopafstand is er altijd een beschikbare parkeerplaats te vinden. Het overgrote deel van de bewoners heeft één parkeervergunning, maar er zijn ook uitschieters met meer dan vijf parkeervergunningen. Om te voorkomen dat dit aantal gaat groeien stellen we een maximum aantal van vijf parkeervergunningen per adres vast. Deze wijziging is zowel voor in de binnenstad als in het vignetgebied.

6. Kan ik tijdens de Zoutsloter Kerstmarkt op 9 december 2023 al gratis parkeren op P3?

Ja, de slagboom op P3 lang parkeren staat open. Bij het parkeerterrein plaatsen we borden waarop duidelijk staat aangegeven dat dit ten behoeve van de Zoutsloter Kerstmarkt is. Het parkeerterrein is open tot 21.30 uur. LET OP! Na sluiting van het parkeerterrein is het niet meer mogelijk het parkeerterrein te verlaten, weest dus op tijd. De pendeldienst rijdt ook tot 21.30 uur. 

7. Waar is P3?

P3 is onderdeel van de lang parkeerterreinen ten behoeve van het parkeren richting de eilanden. Dit parkeerterrein heeft een eigen toegang en ligt het meest oostelijk richting Midlum. Ook is P3 te herkennen aan de trailerhelling. Tip voor uw navigatie: Harlingerstraatweg 92 te Midlum.

8. Waarom geldt het alternatief niet tijdens het Straatfestival en de Visserijdagen?

Als alternatief maken we gebruik van de parkeerplekken op het lang parkeerterrein P3. Tijdens het Straatfestival en de Visserijdagen is dit niet mogelijk. We hebben dan alle parkeercapaciteit nodig ten voor de evenementen op de eilanden die tegelijk plaatsvinden. U kunt tijdens deze dagen wel overdag gratis parkeren op het parkeerterrein Westerzeedijk.

9. Waarom worden een aantal parkeervergunningen afgeschaft?

We hebben gekeken naar het feitelijk gebruik van alle soorten parkeervergunningen. Hieruit kwam naar voren dat een aantal vergunningen niet gebruikt worden of dat er een goed alternatief aanwezig is. Belangrijk hierbij is om te weten dat het tegenwoordig mogelijk is om vooruit te betalen bij de parkeerautomaat doordat in 2023 de maximale parkeerduur is afgeschaft.

Voorheen mocht je maximaal vier uren parkeren in de binnenstad. Door een juridische uitspraak in 2022 mag dit niet meer. Je moet altijd kunnen bijbetalen en dus langer parkeren. De gemeente heeft er daarom voor gekozen om de maximale parkeerduur af te schaffen en te gaan sturen met tarieven. Het tarief voor de eerste vier uur is gelijk gebleven, daarna is het duurder.

We verlenen vanaf 2024 geen werknemers A vergunningen meer waarmee geparkeerd kan worden in de binnenstad. We zien werknemers als lang parkeerders omdat deze veelal de hele dag parkeren. Dit is niet gewenst omdat we ruimte willen creëren voor kort parkerende bezoekers en voor bewoners. Dit is de reden waarom wij de werknemers A vergunning afschaffen. Op loopafstand is een alternatieve parkeerlocatie aanwezig met bijbehorende werknemersparkeervergunning.

10. Mijn vraag staat er niet tussen

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. U kunt ons mailen via: info@harlingen.nl of bel ons op 14 0517.