Als u met uw kind naar het buitenland reist, heeft uw kind een eigen paspoort of identiteitskaart nodig. Daarnaast kan u toestemming nodig hebben van de andere ouder als u alleen met uw minderjarige kind wilt reizen. Ga naar de website van Rijksoverheid om te checken of dit zo is.

Het paspoort is 5 jaar geldig voor personen jonger dan 18 jaar.

Wat moet ik doen?

Ga samen met uw kind naar de gemeente. Bij de gemeente vult u een formulier in waarin u toestemming geeft voor een paspoort voor uw kind.

Neem voor de aanvraag de volgende zaken mee:

  • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen,
  • Schriftelijke toestemming (PDF, 114,87 Kb) van beide ouders/gezaghouders of voogd (Zie: 'Te downloaden' onderaan de pagina),
  • Geldige identiteitsbewijzen van beide ouders/gezaghouders of voogd.

U betaalt het paspoort bij de aanvraag. Dit kan contact of met pin.

Meestal is het paspoort na 5 dagen klaar. U en uw kind moeten het paspoort samen komen ophalen.

Reizen met kind met andere achternaam

Heeft uw kind een andere achternaam dan u en gaat u samen op reis? De Koninklijke Marechaussee kan aan de grens controleren of u echt de ouder of voogd bent. Ook het land waar u naartoe reist, kan dit controleren. U kunt een aantal dingen doen om deze grenscontrole makkelijker te maken:

  • Laat de naam van uw (ex-)echtgenoot of geregistreerd partner in uw eigen paspoort zetten. Als uw (ex-)partner dezelfde achternaam heeft als uw kind, gaat de grenscontrole meestal sneller,
  • Neem het ingevulde formulier 'Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland' mee. Dit formulier kunt u downloaden via de website van de Koninklijke Marechaussee,
  • Neem documenten mee waaruit uw ouderlijk gezag blijkt, zoals: uittreksel BRP, uittreksel gezagsregister, kopie paspoort andere ouder,
  • Vul een verklaring in waaruit blijkt dat u ouderlijk gezag hebt. Sommige landen eisen dat u deze verklaring hebt. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Reist uw kind met iemand anders mee, bijvoorbeeld met een familielid? Dan eisen sommige landen een verklaring waarin u als ouder toestemming geeft voor de reis. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Heeft deze informatie u geholpen?