De Rekenkamercommissie controleert of de gemeente het gemeenschapsgeld doelmatig, doeltreffend en rechtmatig besteedt.

Onderwerpen

De Rekenkamercommissie houdt zich bijvoorbeeld bezig met o.a.:

  • Kan de gemeente hetzelfde doen met minder geld?
  • Kan de gemeente meer doen met hetzelfde geld?
  • Wat wil de gemeente met haar beleid precies bereiken?

De Rekenkamercommissie in Harlingen bestaat uit drie leden en is onafhankelijk. Dit betekent dat de commissie zelf bepaalt welke onderwerpen ze wil onderzoeken. Ambtenaren en bestuurders van de gemeente zijn verplicht aan die onderzoeken mee te werken.

De Rekenkamercommissie rapporteert aan de gemeenteraad. De raad kan de Rekenkamercommissie vragen om een onderzoek in te stellen naar een bepaald onderwerp; de Rekenkamercommissie beslist zelf of ze op dat verzoek ingaat.

Leden Rekenkamercommissie

De rekenkamer bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  1. Mevrouw N. Wiersma
  2. De heer T. van Dijk
  3. De heer P. Poppen

Heeft deze informatie u geholpen?