Wat is het?

Met behulp van subsidies wil de gemeente haar inwoners, van jong tot oud, stimuleren om deel te nemen aan educatie-, sport- en vrijetijdsactiviteiten en ook het sociale aspect hiervan benadrukken. De gemeente heeft hiervoor een algemene subsidieverordening(externe link) opgesteld.

Wanneer u een activiteit of evenement wilt organiseren, kunt u in aanmerking komen voor een subsidie. Onder het kopje Te Downloaden vindt u het formulier om subsidie aan te vragen.

aanvragen subsidie evenementen en activiteiten

Wat moet ik doen?

U kunt een subsidie aanvragen door het aanvraagformulier subsidie voor evenementen en activiteiten in te vullen en op te sturen naar de gemeente Harlingen.

Hoe werkt het?

De gemeente Harlingen heeft een subsidieregeling Sociaal Domein(externe link) vastgesteld waarin staat voor welke beleidsterreinen er subsidie aangevraagd kan worden. Daarnaast stelt de gemeente jaarlijks subsidieplafonds(externe link) vast. Dit is het maximale bedrag dat de gemeente beschikbaar stelt voor de beleidsterreinen.

U kunt een eenmalige of een jaarlijkse subsidie aanvragen:

Eenmalige subsidie

U kunt een eenmalige subsidie aanvragen voor een kortdurende activiteit of evenement dat op het moment van aanvragen nog niet heeft plaatsgevonden.

  • Het aanvragen kan het gehele jaar door via info@harlingen.nl
  • Vraag de subsidie ruim van te voren aan.

Meerjarige subsidie

U kunt een subsidie aanvragen voor maximaal 4 jaar. Daarna moet u de subsidie opnieuw aanvragen.

  • Deze aanvraag kan tot uiterlijk 1 juni worden ingediend via info@harlingen.nl
  • U vraagt subsidie aan voor het volgende jaar.

Extra informatie

Vragen?

Mocht u vragen hebben, lees dan de Subsidies gemeente Harlingen door. Heeft u vervolgens meer vragen, dan kunt u bellen met het subsidiebureau op telefoonnummer 14 0517 of mailen naar info@harlingen.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?