Tijdelijke opvang vluchtelingen op schip in Harlingen

Vanaf begin november aanstaande wordt er in Harlingen tijdelijke crisis noodopvang beschikbaar gesteld. Dit gebeurt in de vorm van een  riviercruiseschip dat voor een periode van 6 maanden (tot 1 mei 2023) opvang biedt aan maximaal 170 vluchtelingen uit Ter Apel.  Het college van burgemeester en wethouders heeft hier na afstemming met de gemeenteraad toe besloten. De Veiligheidsregio Fryslân regelt het schip en de praktische zaken rondom de opvang van de mensen.   

Acute situatie crisis noodopvang

Het kabinet heeft de situatie rond de asielopvang op vrijdag 17 juni als landelijke crisis bestempeld. De veiligheidsregio’s zijn gevraagd om de crisis noodopvangplekken te realiseren. Crisis noodopvang is de opvang van vluchtelingen voor een korte periode. Daarna stromen deze mensen door naar een opvangplek in de reguliere opvang. Met het bieden van crisi snoodopvang wordt voorkomen dat mensen buiten moeten slapen of in bussen rondrijden. Ook andere Friese gemeenten werken mee aan crisis noodopvang. Het Rijk stelt geld beschikbaar om de gemaakte kosten te vergoeden.

Burgemeester Ina Sjerps: “We leven in onrustige tijden waarbij mensen wereldwijd door oorlogen en onderdrukking op de vlucht slaan. Als gemeente Harlingen nemen we nu onze verantwoordelijkheid en leveren we een bijdrage om de opvang in Ter Apel te ontlasten. We zijn echter een kleine gemeente en hebben daarom duidelijke afspraken gemaakt met de Veiligheidsregio Fryslân en het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers). Deze houden in dat de kosten voor de opvang door het Rijk worden gedragen en dat de Veiligheidsregio en het COA zorgen voor beveiliging, onderwijs, gezondheidszorg en begeleiding van de vluchtelingen. Er wordt actief ingezet op het bieden van sport, spel, activiteiten en andere dagbesteding.” 

Schip komt aan de sportvisserssteiger te liggen

In overleg met Port of Harlingen (havenbedrijf) en de Veiligheidsregio Fryslân is besloten om het riviercruiseschip nabij de visveiling aan de steiger voor sportvissers te leggen (naast camperplekken). Deze locatie is goed beveilig- en bereikbaar.