Er komen weer verkiezingen aan op woensdag 15 maart. Iedereen met stemrecht moet kunnen stemmen, iedere stem telt. Het verkiezingsproces staat steeds meer onder druk en het is belangrijk om dit proces te beschermen en te vernieuwen. In Nederland zijn veel mensen met een vorm van een beperking die dit merken bij verkiezingen. Denk aan fysieke toegankelijkheid maar ook aan visuele. In geval van slechtziendheid/blindheid kun je natuurlijk iemand machtigen, maar daarmee geeft deze persoon zijn/haar stemgeheim op. Zo iemand heeft geen keuze. Stemgeheim is echter belangrijk voor onze democratie. Bovendien willen slechtzienden/blinden zoveel mogelijk zelfstandig en onafhankelijk zijn.

Stemmal

Een stemmal in combinatie met een soundbox bieden daarvoor uitkomst bij het uitbrengen van je stem. Dit zijn hulpmiddelen waar niet alleen slechtzienden/blinden die hiervan gebruik kunnen maken. Ook voor mensen die niet tot nauwelijks kunnen lezen, mensen met dyslexie, mensen die geen vaste hand hebben, etc. is het een uitkomst. Door het aanbieden van deze mogelijkheid ontstaat keuzevrijheid en dat is belangrijk. Kiezers kunnen hiervoor alleen terecht in het stembureau MFC Het Vierkant. Dit stembureau is tijdens de verkiezingen geopend op woensdag 15 maart van 7.30 tot 21.00 uur.