Na 8 jaar wethouderschap in de gemeente Harlingen legt Harry Boon die eervolle functie neer en gaat hij met pensioen. U bent van harte welkom om hier even bij stil te staan tijdens zijn afscheidsreceptie. Deze vindt plaats op donderdag 2 juni van 16.30 - 18.30 uur in het Entrepotgebouw. Wij ontvangen graag uw aanmelding voor 29 mei viabestuurssecretariaat@harlingen.nl.

Uitnodiging wethouder Harry Boon