Zwerfafval

Gemeente Harlingen heeft een hoge ambitie in de aanpak zwerfafval. Binnen vijf jaar willen we van Harlingen de ‘Schoonste stad aan het Wad’ maken. De Friese Milieu Federatie heeft de ambitie van de gemeente vertaald in een plan van aanpak. Gemeente Harlingen is er van overtuigd dat betrokkenheid, draagvlak en eigen verantwoordelijkheid de pijlers zijn van een effectieve aanpak van de hoeveel zwerfafval in de gemeente. De ontwikkelde aanpak is daarom gericht op geselecteerde doelgroepen die zelf het heft in handen nemen en zich verantwoordelijk voelen voor het terugdringen van de hoeveelheid zwerfafval.

Heeft u een idee om van Harlingen de Schoonste Stad aan het Wad te maken? Meld uw idee!

Leen je eigen afvalgrijper

Wil je zelf aan de slag met het opruimen van zwerfafval? De gemeente stelt gratis afvalgrijpers beschikbaar voor mensen die regelmatig willen opruimen. De afvalgrijper kan je ophalen bij de gemeentewerf (Westerzeedijk 9). Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar a.attema@harlingen.nl of bellen naar Adry Attema via 06- 15066979.

Zwerfafvalteam

Sinds 2021 is een Zwerfafvalteam aan de slag, bestaande uit een goede doorsnede van de samenleving. De kracht van het Zwerfafvalteam zit in het gezamenlijk bepalen van het ambitieniveau, het direct inspraak hebben op de aanpak en het zelf sturing en uitvoering geven aan de aanpak. Dit zorgt voor een groot draagvlak voor de aanpak en de vernieuwende projecten. Het Zwerfafvalteam bestaat uit:

  • BENG Evenementen (evenementen)
  • Henk Prins (inwoner, erg actief in opruimen zwerfafval)
  • Jongerenwerk (jongeren)
  • Jumbo (detailhandel)
  • Mc Donald’s (horeca)
  • Port of Harlingen (havendienst)
  • RSG Simon Vestdijk (onderwijs)
  • Team Openbare Werken (gemeente)
  • Verenigingen
  • Wijkverenigingen

Deelprojecten

CatchFish

Sinds april 2022 staat hij de pronken op de Nieuwe Willemshaven: de CatchFish. Dit metershoge kunstwerk is gemaakt door kunstenaarscollectief CAKtwo en reist sinds 2020 het hele land door. Met het kunstwerk wordt aandacht gevraagd voor plastic vervuiling en de impact hiervan op het zeeleven.

Samen Fryslân Schoon

Samen met de Friese Milieu Federatie en gemeente Waadhoeke, slaat gemeente Harlingen de handen ineen om het zwerfafvalprobleem te lijf te gaan. Dit doen we met het programma Samen Fryslân Schoon. Onderdeel van dit programma is bijvoorbeeld de jaarlijkse opruimactie. Bij deze actie worden de oevers, wateroppervlak en waterbodems opgeruimd van zwerfafval. Ook zijn er opruimacties op het land. Daarnaast organiseert de Friese Milieu Federatie in samenwerking met Theater theaterlessen voor de onderbouw, middenbouw én bovenbouw over zwerfafval.

In 2023 kunnen verenigingen en organisaties weer 100 euro verdienen door een opruimactie te organiseren. Vorig jaar werden er 25 opruimacties georganiseerd en waren er meer dan 600 deelnemers. De voorwaarden zijn simpel: organiseer een opruimactie in uw buurt of wijk en kies zelf een datum in 2023 om de actie uit te voeren. Meld dit via Lemke van de Friese Milieu Federatie. Zij regelt dan hesjes, handschoenen, vuilniszakken, grijpers en ze zorgt dat na afloop het ingezamelde afval weer wordt opgehaald.

Nederland Schoon

Nederland Schoon is een bekende organisatie als het gaat om het opruimen van zwerfafval. Zij organiseert onder andere de jaarlijkse Landelijke Opschoondag in maart. Als gemeente doen we hier elk jaar aan mee. Als inwoner kunt u 'Supporter van Schoon' worden door een eigen opschoonactie aan te melden op de website van Nederland Schoon of door een eigen schoongebied te adopteren. Dit gebied kan uw straat zijn, of een groter gebied. Door het adopteren van het gebied, geeft u aan dat u dit gebied voortaan zwerfafvalvrij houdt.

Verbod wegwerpbekers

Vanaf 1 januari 2024 geldt er een verbod op het gebruik van wegwerpbekers. Vanuit het project Schoonste Stad aan het Wad zijn de Friese Milieu Federatie en gemeente Harlingen in overleg met de horeca en organisaties van evenementen over alternatieven.

Zwerfafval

Zwerfafval is het niet verzamelde afval dat mensen bewust of onbewust weggooien of achterlaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn. Ook niet verzameld marktafval en drijfafval is zwerfafval.

Heeft deze informatie u geholpen?