Een uittreksel uit een register van de burgerlijke stand is een kopie van een akte van de burgerlijke stand. De officiële naam hiervoor is 'afschrift van de burgerlijke stand'.

In het afschrift staan gegevens over geboorte, overlijden, huwelijk, geregistreerd partnerschap en echtscheiding. Zo'n uittreksel kan alleen worden afgegeven door de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden of huwelijk) heeft plaatsgevonden.

Wat moet ik doen?

U kunt het afschrift of uittreksel op verschillende manieren aanvragen:

  • Persoonlijk afhalen,
  • Schriftelijk aanvragen, stuur een briefje of een e-mail,
  • Iemand anders machtigen (de gemachtigde moet meerderjarig zijn).

Als u het afschrift of uittreksel persoonlijk afhaalt, neem dan uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) mee. U krijgt het uittreksel of afschrift meteen mee.

Schriftelijk aanvragen

Als u een uittreksel of afschrift schriftelijk wilt aanvragen beschrijf dan kort waarom u het nodig heeft. Stuur verder een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. Vergeet niet een handtekening te zetten.

Iemand anders machtigen

Schrijf een brief met de volgende informatie:

  • Waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt,
  • Wie de gemachtigde is aan wie u toestemming geeft het afschrift of uittreksel af te halen,
  • Uw handtekening op de brief,
  • De handtekening van de gemachtigde.

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket samen met:

  • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs,
  • Het identiteitsbewijs van de gemachtigde.

De gemachtigde krijgt het afschrift meteen mee.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Wat kost het?

  • € 14,30

(Prijswijzigingen voorbehouden)

Meer informatie

Hebt u een uittreksel nodig voor internationaal gebruik? Geef dit dan altijd aan bij de aanvraag. U krijgt dan een uittreksel dat in meerdere talen is opgesteld.

Heeft deze informatie u geholpen?