PMD staat voor plastic, metaal en drinkpakken. In Nederland is de gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen en drankenkartons ingevoerd. In veel gemeenten wordt kunststof en drankenkartons in een aparte container bij de burgers opgehaald. Als inwoner van de gemeente Harlingen hoeft u het plastic en de drankenkartons niet te scheiden.

Nascheiding

Gemeente Harlingen doet namelijk aan “nascheiding”. Dit betekent dat een speciaal apparaat de kunststoffen en drankenkartons herkent uit al het ingezamelde afval. Het apparaat scheidt deze kunststoffen achteraf van het restafval. Dit gebeurt bij het afvalverwerkingsbedrijf Omrin.

Hoe werkt het?

Bekijk het filmpje van Omrin om te zien hoe nascheiding werkt.

Meer informatie

Heeft deze informatie u geholpen?