De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Met deze belasting betaalt de gemeente de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijke afval. Alle huishoudens betalen deze vergoeding, ook als u uw afval niet meegeeft. Bedrijven, winkels en dergelijke betalen deze heffing niet. Zij moeten zelf de afvoer van hun afval regelen.

Hoe werkt het?

De hoogte van de heffing wordt gebaseerd op de grootte van het huishouden. Een éénpersoonshuishouden (iemand die alleen woont) betaalt daarom minder dan een meerpersoonshuishouden (stellen of gezinnen).

Wat moet ik doen?

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Het bezwaarschrift stuurt u naar de gemeente. Het adres staat op de aanslag.

In uw bezwaarschrift meldt u het volgende:

  • Uw naam en adres,
  • De dagtekening van de aanslag,
  • Een omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt,
  • Waarom u het niet eens bent met de aanslag.
  • Uw handtekening

Wat kost het?

  • Meerpersoonshuishouden € 278,40 (bedrag op jaarbasis)
  • Eenpersoonshuishouden € 199,20 (bedrag op jaarbasis)

Extra container groen en/of sorti

  • Extra sorti container € 154,68 (bedrag op jaarbasis)
  • Extra groene container € 28,20 (bedrag op jaarbasis)

Heeft deze informatie u geholpen?