Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Met deze belasting betaalt de gemeente de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijke afval. Bedrijven, winkels en dergelijke betalen deze heffing niet. Zij moeten zelf de afvoer van hun afval regelen.

Wat moet ik doen?

U betaalt de afvalstoffenheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Het bezwaarschrift stuurt u naar de gemeente. Het adres staat op de aanslag.

In uw bezwaarschrift meldt u het volgende:

  • Uw naam en adres,
  • De dagtekening van de aanslag,
  • Een omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt,
  • Waarom u het niet eens bent met de aanslag.
  • Uw handtekening

 

Hoe werkt het?

De hoogte van de heffing wordt gebaseerd op de grootte van het huishouden. Een éénpersoonshuishouden (iemand die alleen woont) betaalt daarom minder dan een meerpersoonshuishouden (stellen of gezinnen).

Kosten

  • Meerpersoonshuishouden € 323,04 (bedrag op jaarbasis)
  • Eenpersoonshuishouden € 217,08 (bedrag op jaarbasis)

Extra container groen en/of sorti

  • Extra sorti container € 162,60 (bedrag op jaarbasis)
  • Extra groene container € 29,52 (bedrag op jaarbasis)

Heeft deze informatie u geholpen?