Wat is het?

 • Als u alcohol schenkt of verkoopt, heeft u een alcoholwetvergunning nodig van de gemeente.
 • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Geen vergunning nodig

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

U heeft dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Aanvraag vergunning

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Hoe werkt het?

Met een alcoholvergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens 2 leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is 1 van deze leidinggevenden aanwezig.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Kosten

 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet € 176,10
 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning op grond van artikel 30 van de Drank- en Horecawet € 9,25.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bijschrijven van een leidinggevende of anderzijds wijzigen van het formulier Leidinggevende op grond van artikel 30A van de Drank- en Horecawet:

 • het bijschrijven per leidinggevende € 9,25;
 • anderzijds wijzigen € 9,25;
 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet € 20,45 

Wat moet ik meenemen?

Commerciële horecabedrijven en slijterijen:

 • aanvraagformulier Model A
 • bijlage leidinggevende (per leidinggevende 1 formulier)
 • kopie geldig legitimatiebewijs

Paracommerciële instellingen (Sportkantines en buurt- en dorpshuizen)

 • aanvraagformulier Model B
 • bijlage leidinggevende (per leidinggevende 1 formulier)
 • een kopie bestuursreglement.
 • Een kopie van de statuten
 • kopie geldig legitimatiebewijs

Heeft deze informatie u geholpen?