Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u voldoen aan de arbeidsverplichtingen die beschreven staan in artikel 9 van de Wet Werk en Bijstand (WWB).

Uw casemanager bespreekt met u hoe wat al deze verplichtingen in uw geval precies betekenen. Het hangt ook van u persoonlijke situatie af hoeveel inzet er van u gevraagd wordt.

Meer informatie

Meer informatie staat op de website van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Heeft deze informatie u geholpen?