Wat is het?

Na een crematie moet de as van de overledene 1 maand bewaard blijven. De urn blijft op het crematorium. Daarna beslist u wat u met de as wilt doen.

U mag de as verstrooien op open zee of op een daarvoor bestemd strooiveld. Als u de as op andere plekken wilt verstrooien heeft u een ontheffing nodig. De ontheffing vraagt u aan bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Vraag de ontheffing aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Zonder ontheffing mag u de as niet verstrooien op:

  • De verharde weg;
  • De gemeentelijke begraafplaats;
  • Het crematoriumterrein;
  • Andere plaatsen waarvoor de gemeente dit verboden heeft.

In plaats van de as te verstrooien, kunt u de as ook:

  • Thuis bewaren;
  • Naar het buitenland meenemen;
  • Bijzetten op een plek in het crematorium of een begraafplaats;
  • Begraven op een begraafplaats.

Hiervoor is geen ontheffing nodig.

Heeft deze informatie u geholpen?