Wilt u graag mensen leren kennen en meedoen aan maatschappelijke activiteiten, maar vindt u dit moeilijk? Ten gevolge van lichamelijke en/of psychische problemen is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om vrienden te maken, erop uit te gaan of om bijvoorbeeld naar een sportvereniging te gaan. Ook post door te nemen of overzicht over de financiën houden kan lastig zijn. Herkent u zich hierin? gebiedsteam@harlingen.nl. of bel ons via 140517 (keuze 2). Mogelijk komt u dan in aanmerking voor begeleiding vanuit de Wmo.

Er zijn twee vormen van begeleiding:

 • Individuele begeleiding
 • Begeleiding in groepsverband (dagbesteding)

Hoe werkt het?

Individuele begeleiding

Als iemand moeite heeft structuur en regelmaat in zijn leven aan te brengen of eigen regie te voeren, dan kan men in aanmerking komen voor individuele begeleiding. Deze vorm van begeleiding is erop gericht de zelfredzaamheid te vergroten. Individuele begeleiding kan bestaan uit:

 • Bepalen van het dagritme en weekplanning
 • Onderhouden en opbouwen van sociale contacten
 • Inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten 
 • Hulp bij plannen en organiseren
 • Het op orde brengen van financiën
 • Voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen en betalen
 • Hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen

Participatie

Participeren betekent meedoen aan de samenleving door bijvoorbeeld deel te nemen aan activiteiten, het doen van (vrijwilligers)werk, contacten onderhouden met familie, buren, vrienden, nieuwe mensen leren kennen. Zie www.nieuwzuid.nl

Begeleiding in groepsverband (dagbesteding)

Mensen kunnen voor dagbesteding in aanmerking komen als het niet lukt mee te doen in de samenleving. Het lukt bijvoorbeeld niet om te werken, vrijwilligerswerk te doen of deel te nemen aan activiteiten. Dagbesteding is nodig met behulp van een professionele zorgverlener. Een voorbeeld van dagbesteding is een zorgboerderij. Hier werken meerdere mensen in groepsverband. Dagbesteding geeft mensen:

 • Activering en beweging
 • Een zinvolle invulling van de dag
 • Voorkomen van vereenzaming
 •  Het overnemen en bieden van ritme en regelmaat
 • Ontlasting en ondersteuning van de mantelzorger

Bent u niet in staat zelfstandig naar de dagbesteding te reizen, dan wordt er vanuit de Wmo onderzocht of u voor vervoer naar de dagbesteding in aanmerking komt.
 

Wat moet ik doen?

Hoe kom ik in aanmerking voor begeleiding vanuit de Wmo?

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zal worden onderzocht of u begeleiding vanuit de Wmo kan ontvangen en welke vorm van begeleiding voor u het meest geschikt is. Tijdens een huisbezoek komt een medewerker van Gebiedsteam Harlingen en bespreekt met u de moeilijkheden, die u in uw dagelijks leven hebt. Samen met de medewerker van Gebiedsteam Harlingen bespreekt u waar u ondersteuning bij nodig heeft.

U kunt de aanvraag doen met behulp van iemand uit uw eigen omgeving of samen met een onafhankelijke cliëntenondersteuner. 
 

Wat kost het?

Eigen bijdrage

Voor een indicatie individuele begeleiding en dagbesteding heeft u een indicatie van gemeente nodig. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de site van het CAK.

Tip! Nodig uw mantelzorger of diegene die u regelmatig helpt uit voor het gesprek met Gebiedsteam Harlingen. Zij zijn er ook voor de ondersteuning van uw mantelzorger.
 

Meer informatie

Dagbesteding vanuit de Wmo

Gemeente is vanuit de Wmo er op gericht om mensen die praktische en sociale hulp nodig hebben in het dagelijks leven te ondersteunen. Dagbesteding (groepsbegeleiding) kan hier deel van uitmaken.

Heeft u een bijstandsuitkering, of een uitkering van het UWV? Dan kijken we samen met uw betrokken casemanager participatie wat voor u de beste zorg is.

Dagbesteding vanuit de Wlz

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz), dan krijgt u dagbesteding vanuit de Wlz. Dit kan niet via de Wmo. U heeft vanuit de Wlz wel een zorgprofiel met begeleiding (groep) nodig. Voor meer informatie kunt u terecht bij het zorgkantoor. Heeft u een Wlz indicatie voor begeleiding/ behandeling in groep en lukt het u medisch gezien niet om zelfstandig naar de dagbesteding te reizen dan kunt u via de Wlz een vervoersindicatie om naar de dagbesteding te gaan aanvragen.

Dagbesteding voor jeugdigen

Dagbesteding voor jeugdigen vallen onder de Jeugdwet en in sommige gevallen valt het onder de Wet langdurige zorg (Wlz).
 

Heeft deze informatie u geholpen?