Wat is het?

Iedereen moet gemeentelijke belastingen betalen. U kunt zelf kiezen of u dit in een keer of in meerdere termijn wilt betalen. Kunt u uw belasting niet op tijd betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan bij de gemeente. Gaat de gemeente akkoord, dan krijgt u uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen.

Wat moet ik doen?

U kunt de betalingsregeling alleen schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Het is belangrijk dat de gemeente uw aanvraag ontvangt voordat u de belasting moet betalen.

Of u een betalingsregeling krijgt, hangt af van uw financiële positie. Die bepaalt ook de vorm van de betalingsregeling en onder welke voorwaarden u de regeling krijgt. U krijgt namelijk alleen een betalingsregeling als u tijdelijk niet de gemeentelijke belastingen kunt betalen. Met andere woorden: alleen als er zicht op is dat u over enige tijd wel kunt betalen.

Wordt uw verzoek ingewilligd dan treft de gemeente een regeling met u en kunt u in andere termijnen betalen. De gemeente heeft wel de mogelijkheid het renteverlies in rekening te brengen.

Extra informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Heeft deze informatie u geholpen?