Wat is het?

Heeft u een laag inkomen en kunt u daardoor de belastingaanslag van de gemeente niet betalen? Dan hoeft u die misschien helemaal niet te betalen, of misschien maar voor een deel. Dit heet kwijtschelding.

Wat moet ik doen?

U kunt het beste zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding indienen. Deze mogelijkheid vervalt 3 maanden nadat u de (laatste termijn van de) gemeentelijke belastingen hebt betaald.

Aanvragen

U kunt uw kwijtschelding digitaal aanvragen via de website noordelijkbelastingkantoor/kwijtschelding Om kwijtschelding te kunnen aanvragen werkt de gemeente samen met het Noordelijk Belastingkantoor in Groningen, zij beoordelen uw aanvraag. U vraagt hiermee kwijtschelding aan van uw aanslag van het Waterschap en van de gemeentelijke belastingen. Dit betekent dat u maar één keer kwijtschelding hoeft aan te vragen.

Geen kwijtschelding?

Als u geen kwijtschelding van de gemeente krijgt, kunt u een betalingsregeling aanvragen bij onze afdeling Financiën. Hiervoor kunt u bellen naar het KlantContactCentrum (KCC), telefoonnummer 14 0517 of stuur een mail naar info@harlingen.nl

Hoe werkt het?

Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen?

U kunt kwijtschelding aanvragen voor een aantal gemeentelijke belastingen:

  • Afvalstoffenheffing,
  • Onroerend zaakbelastingen eigenaar woningen
  • Rioolheffing eigenaar woningen

Kwijtschelding aanvragen

Heeft deze informatie u geholpen?