Beschermd wonen is een woonvorm voor mensen die door psychiatrische problematiek (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Een veilige beschermde woonomgeving met 24 uurs toezicht is hierbij van belang. Daarnaast heeft men behoefte aan meerdere contactmomenten op één dag.

Wat is beschermd wonen?

In een beschermde woonvorm woont u samen met een aantal mensen in een huis. U hebt een eigen kamer. Toilet, badkamer, keuken en woonkamer deelt u vaak met medebewoners. Op sommige beschermd wonen locaties heeft u een eigen appartement.

Bij dagelijkse activiteiten krijgt u begeleiding aangeboden, te denken valt aan:

  • Ondersteuning bieden bij medicatie inname
  • Ondersteuning bieden bij het doen van de administratie
  • Het leggen en onderhouden van sociale contacten
  • Het vinden van passende dagbesteding, werk of opleiding
  • Ondersteuning bieden bij het doen van boodschappen, eten koken en schoonmaken.

Beschermd wonen is vanuit de Wmo niet gericht op behandeling van psychiatrische of psychosociale problemen. Zijn uw psychische problemen zodanig ernstig waardoor zelfstandig wonen niet meer lukt, dan wordt u mogelijk tijdelijk opgenomen in een psychiatrische kliniek.

Wat moet ik doen?

Voor beschermd wonen heeft u een indicatie nodig van Sociaal Domein Friesland (SDF). U kunt zich melden bij ons spreekuur of telefonisch via onze toegang. Nadat u zich heeft aangemeld gaat u samen met Gebiedsteam Harlingen en SDF in gesprek. Zij zullen u informeren en onderzoeken of beschermd wonen of ThuisPlus voor u de juiste vorm van zorg voor u is. ThuisPlus biedt thuisbegeleiding, met begeleiders die altijd bereikbaar zijn. Zo is er genoeg hulp zodat u thuis kunt blijven wonen.

Wat kost het?

Eigen Bijdrage

Voor het inzetten van deze zorg betaalt u een eigen bijdrage

  • Tip! Raadpleeg de volgende website:

Meer informatie

ThuisPlus

Met ThuisPlus ontvangt u gelijkwaardige ondersteuning van beschermd wonen maar dan in de eigen woning of thuissituatie. ThuisPlus bestaat uit een mix van dagelijkse geplande en ongeplande begeleidingsmomenten per dag. U kunt ook buiten de geplande zorgmomenten een beroep doen op de zorgaanbieder. Zij zijn 24/7 beschikbaar.

Wat moet ik doen?

Voor ThuisPlus heeft u een indicatie nodig van Sociaal Domein Friesland (SDF). U kunt zich melden bij ons spreekuur of telefonisch via onze toegang. Nadat u zich heeft aangemeld gaat Gebiedsteam Harlingen samen met SDF met u in gesprek. Zij zullen u informeren en onderzoeken of ThuisPlus voor u de juiste vorm van zorg is.
 

Heeft deze informatie u geholpen?