Wat is het?

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

Wat moet ik doen?

Neem eerst contact op met de gemeente. U weet dan meteen of het zin heeft om het verzoek in te dienen en hoe u dat het best kunt doen.

Wijzigen voordat bestemmingsplan definitief is vastgesteld

U kunt het ontwerpbestemmingsplan dat de gemeente heeft gemaakt 6 weken lang bekijken in het gemeentehuis. Dit wordt vooraf bekendgemaakt in het lokale huis-aan-huisblad en via deze website. U kunt het plan ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).(externe link)

 • Tijdens deze 6 weken kunt u mondeling of schriftelijk uw mening geven (zienswijze),
 • Na deze periode stelt de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vast (de gemeente kan van deze termijn afwijken).
 • Nadat het plan is vastgesteld kunt u het opnieuw bekijken. U kunt binnen deze periode in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, als u eerder ook een zienswijze hebt ingediend.
 • Het bestemmingsplan treedt in werking nadat de termijn van 6 weken waarin het plan ter inzage ligt, is verstreken.

Aanpassen van een bestaand bestemmingsplan

U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan te wijzigen. Dit kunt u op verschillende manieren doen. Maar het hierdoor verschilt het per aanvraag hoe lang het duurt voordat u een beslissing krijgt.

U kunt het beste op tijd informeren bij de gemeente welke procedure gevoerd moet worden. Daarna kunt u dan een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. Krijgt u deze vergunning, dan mag u in strijd met het bestemmingsplan de grond toch gebruiken of bebouwen.

Hoe werkt het?

Door bij de gemeente een aanpassing in het bestemmingsplan aan te vragen, kunt u de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont.

Wat moet ik meenemen?

Geef de gemeente documenten die duidelijk maken waarom u het bestemmingsplan wilt veranderen, zoals:

 • omschrijving van bouwplannen
 • bouwtekeningen (oude en nieuwe situatie)
 • situatietekeningen en/of plattegrond

Om duidelijk te maken waarom u het bestemmingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

 • Een omschrijving van uw bouwplannen
 • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is én van de nieuwe situatie
 • Situatietekeningen en/of een plattegrond
 • Een goede ruimtelijke onderbouwing: Waarom kan hier van het bestemmingsplan worden afgeweken?

Extra informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Heeft deze informatie u geholpen?