De PvdA, CDA en VVD hebben overeenstemming bereikt over de samenwerking in een coalitie. Dit heeft geresulteerd in het bestuursakkoord 2018-2022. Naast bovenstaande partijen hebben ook de fracties van GroenLinks en HOOP inhoudelijk bijgedragen aan het bestuursakkoord.

Nieuw bestuursakkoord

Begin april maakte PvdA-informateur Hein Kuiken bekend de formatiegesprekken met het CDA en de VVD te willen voortzetten. Op 17 mei 2018 wordt het nieuwe bestuursakkoord besproken tijdens een extra, openbare raadsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt tevens het nieuwe college beëdigd en worden de twee vrijkomende raadszetels toegekend aan twee nieuwe raadsleden. Het nieuwe college bestaat, naast burgemeester Roel Sluiter, opnieuw uit drie wethouders De functies worden bekleed door: Hein Kuiken (PvdA), Harry Boon (CDA) en Paul Schoute (VVD) Met tien van de zeventien zetels hebben de coalitiepartijen een meerderheid in de Harlinger gemeenteraad.

Download het bestuursakkoord 2018 -2022:

Heeft deze informatie u geholpen?