Iedereen in Noordwest Friesland moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien door te werken. Als dit niet lukt dan kan uw gemeente u helpen om werk te zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering, via de Participatiewet.

Bijstandsuitkering aanvragen

Hoe werkt het?

Wanneer hebt u recht op bijstand?

U hebt in principe recht op een uitkering als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woont rechtmatig in Nederland.
 • U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Uw inkomen is niet hoger dan de voor uw situatie geldende bijstandsnorm.
 • Uw vermogen komt niet boven een bepaald bedrag uit (het vrij te laten vermogen). Onder vermogen valt niet alleen spaargeld, maar bijvoorbeeld ook een auto.
 • U komt niet in aanmerking voor een andere uitkering (bijvoorbeeld WW, AOW of studiefinanciering)

De hoogte van uw uitkering

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie: het maakt bijvoorbeeld verschil of u alleen woont of samenwoont, en of u nog andere inkomsten heeft. Op de website van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat meer informatie over de hoogte van de uitkering.

Hoe lang duurt het?

Voor de meeste regelingen geldt een wettelijke afhandelingstermijn van acht weken. Deze termijn gaat in zodra we uw aanvraag ontvangen hebben. Heeft u na acht weken nog geen bericht ontvangen? Neem dan contact op met de Dienst via 0517-380200, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

Wat moet ik doen?

Voor personen van 27 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

Bent u 27 jaar of ouder, en heeft u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Om een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet aan te vragen moet u het volgende doen:

 1. Schrijf u in als werkzoekende bij het UWV via www.werk.nl.
 2. Dien een aanvraag in voor bijstands- of IOAW-uitkering via www.werk.nl.
 3. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek om uw mogelijkheden voor re-integratie te bespreken.
 4. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek over uw uitkeringsaanvraag.  De Participatiewet gaat uit van het principe dat werk voor inkomen gaat. Daarom voert u eerst een gesprek over uw mogelijkheden om weer aan het werk te gaan, en pas daarna een gesprek over uw uitkeringsaanvraag.

Voor personen van 18 tot 27 jaar oud

Bent u tussen 18 en 27 jaar oud? Dan is de procedure rond het aanvragen van een bijstandsuitkering anders dan voor personen van 27 jaar of ouder. Voor u geldt onder andere een zoekperiode van 4 weken, voordat u een definitieve uitkeringsaanvraag in kunt dienen via www.werk.nl.

  Meer informatie

  Kijk op de website van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor meer informatie.

  Heeft deze informatie u geholpen?