Is uw kinderopvangtoeslag tussen 2005 en 2020 ten onrechte stopgezet? Of hebt u veel geld terugbetaald? Bent u getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag?

Dan kunt u via onze gemeente hulp en ondersteuning krijgen op het gebied van financiën, gezondheid, wonen, werk en zorg & gezin. Brede ondersteuning heet dat. 

Hoe kunt u ons bereiken?

Het Gebiedsteam Harlingen staat in deze voor u klaar. We zijn elke doordeweeks dag telefonisch te bereiken van 08:30 tot 16:30. Ook op vrijdagmiddag zijn we bereikbaar via nummer: 14 0517 (keuze 2) of via de mail: gebiedsteam@harlingen.nl

Wat kunnen we voor u doen?

  • helpen bij contact met de Belastingdienst
  • ondersteunen bij gezondheidsproblemen en vitaliteit
  • ondersteunen bij psychologische problemen
  • ondersteunen bij hulp aan uw gezin
  • een luisterend oor wanneer u over uw situatie wilt praten
  • samen kijken naar mogelijkheden voor opleiding en werk
  • ondersteunen om uw inkomsten en uitgaven in balans te brengen
  • hulp bij het indienen van schulden bij SBN en het samen vinden van oplossingen voor de schulden als deze niet onder regeling voor kwijtschelding vallen

Samen stellen we een plan van aanpak op waarin de afspraken staan die we maken om voor u een nieuwe start mogelijk te maken. Wij helpen bij wat in uw situatie nodig is. U krijgt hulp die is afgestemd op uw situatie.  De hulp is voor iedereen op maat.