Al de nodige tijd spelen er belangrijke opgaven in het centrum van Harlingen. Het is van groot belang om te komen tot een meer aantrekkelijk centrum voor ondernemers, inwoners en bezoekers. De gemeenteraad van Harlingen vraagt ook om aandacht voor ons mooie centrum. 

Meedenken over toekomst

Gemeente Harlingen gaat samen met jullie aan de slag om alle wensen voor het toekomstige kernwinkelgebied in beeld te brengen. Daarom vragen we jullie als inwoners van Harlingen om mee te denken over de toekomst van het centrum van Harlingen. De afgelopen tijd hebben we met verschillende vragenlijsten ideeën opgehaald onder inwoners, ondernemers en bezoekers. Inmiddels zijn de vragenlijsten gesloten. Alle opbrengsten vertalen we in uitgangspunten voor de toekomst van het Harlinger centrum. De uitgangspunten vormen de basis voor verdiepende gesprekken over het centrum.

Uitvoeringsprogramma

Het is belangrijk om jullie wensen en ideeën te horen om een goed beeld te vormen van het toekomstige winkelgebied (visie). Daarna denken we samen na over hoe we deze wensen kunnen waarmaken (uitvoeringsprogramma). De gemeenteraad stelt eerst de visie vast. Daarna wordt het uitvoeringsprogramma gemaakt. In de loop van volgend jaar gaan we aan de slag met het uitvoeren van de wensen voor het kernwinkelgebied.

Heb je nog vragen over het project? Stuur dan een e-mail met jouw vraag naar info@harlingen.nl.

Nieuws