Burgemeester en Wethouders van Harlingen maken bekend dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 20 januari 2021 een actualisering van het detailhandelsbeleid (implementatie dienstenrichtlijn) heeft vastgesteld. Het document Harlingen implementatie Dienstenrichtlijn, voorstel regulering dynamiek detailhandel schetst een voorstel om te komen tot een regulering van de dynamiek in de detailhandel. In het rapport wordt ingegaan op de branchering, supermarkten en oppervlakte van volumineuze detailhandel.