Voor het verwijderen van dode dieren (kadavers) gelden verschillende regels, afhankelijk van het soort dier en de omstandigheden.

Melding doen

Hoe werkt het?

Dode dieren in het water

Ziet u dode vogels, eenden, vissen of andere dieren in het water drijven, meldt dit dan direct bij de gemeente. Omdat kadavers de kans op uitbraak en uitbreiding van botulisme vergroten, moeten ze dus snel worden verwijderd. Doe dit niet zelf maar neem contact met de gemeente.

Dode dieren langs de weg

Ziet u een dood dier op de waterkant, langs de weg, in het park of op een andere plek? Neem dan contact op met de gemeente.

Dood huisdier

Uw dode huisdier mag niet in de afvalbak, zelfs niet als het heel klein is. U kunt: 

  • Het tegen betaling laten ophalen door de dierenambulance;
  • Het laten begraven of cremeren;
  • Het begraven in eigen tuin of op eigen terrein. Het graf moet dan minimaal 75 centimeter diep zijn. U mag het dode dier niet verpakken in plastic of andere stoffen die schadelijk zijn voor de bodem.

Is uw pony, geit of schaap dood, neem dan contact op met het destructiebedrijf Rendac.

Wat moet ik doen?

Geef uw klacht of melding door via deze website of neem contact op met het KCC van de gemeente Harlingen, telefoonnummer 14 0517. Geef duidelijk aan wat het probleem is en waar het probleem zich voordoet. Op deze manier kan de gemeente snel en adequaat handelen.

Dode dieren in het water

Ziet u een dood dier in het water? Meld dit bij het waterschap. Haal de dieren niet zelf weg.

Dode dieren langs de weg

Ziet u een dood dier langs de weg of op een andere plek? Waarschuw dan de gemeente of de dierenambulance.

Dood huisdier

Uw dode huisdier mag niet in de afvalbak. Zelfs niet als het heel klein is. U kunt een aantal dingen doen met uw overleden huisdier:

  • U kunt het laten ophalen door de dierenambulance.
  • U kunt het laten begraven of cremeren.
  • U kunt het afgeven bij een speciale verzamelplaats van de gemeente.
  • U kunt het begraven in eigen tuin of op eigen terrein. Het graf moet dan minimaal 75 centimeter diep zijn. U mag het dode dier niet verpakken in plastic of andere stoffen die schadelijk zijn voor de bodem.

Dood hobbydier

Is uw pony, geit of schaap dood? Meld dit direct bij het erkende destructiebedrijf Rendac. Dit bedrijf haalt het kadaver op en verwerkt het. Alleen het kadaver van een paard mag ook verbrand worden in een speciaal huisdiercrematorium. Een hobbydier mag niet worden begraven op eigen terrein.

Gewonde of dode ree

Ziet u een gewonde of dode ree langs de weg of op een andere plek? Waarschuw dan de politie. De politie neemt dan contact op met de valwildcoördinator van de verantwoordelijke Wildbeheereenheid. De valwildcoördinator haalt de gewonde of dode ree weg.

Heeft deze informatie u geholpen?