Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

Hoe werkt het?

Als u bent getrouwd, kunt op drie manieren scheiden van uw partner:

 • Bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Dit verbreekt volgens de wet alle banden tussen u en uw ex-partner.
 • Bij een scheiding van tafel en bed bent u uit elkaar, maar blijft u volgens de wet getrouwd. De rechten en plichten van het huwelijk blijven gelden. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als u van uw geloof niet mag scheiden. Of als u om financiële redenen geen echtscheiding wilt.
 • Na een scheiding van tafel en bed van minimaal drie jaar, kunt u uw huwelijk laten ontbinden. Uw huwelijk is dan definitief beëindigd. Dit verbreekt volgens de wet alle banden tussen u en uw ex-partner.

Einde geregistreerd partnerschap

U beëindigt uw geregistreerd partnerschap via de rechter in de volgende gevallen:

 • Een van de partners wil het geregistreerd partnerschap beëindigen.
 • U hebt minderjarige kinderen.

Als u en uw partner het met elkaar eens bent en u hebt geen minderjarige kinderen, hoeft u dit niet via de rechter te doen.

Wat moet ik doen?

Echtscheiding

 • U vraagt een advocaat om uw verzoek tot echtscheiding voor de rechter te brengen;
 • Spreekt de rechter de echtscheiding uit, dan kunt u hiertegen nog beroep indienen. Uw (ex-)partner kan dit ook doen;
 • Hebben u en (ex-partner) geen beroep ingediend of spreekt de rechter opnieuw de echtscheiding uit? Ga dan naar de gemeente;
 • Laat uw advocaat de echtscheiding inschrijven in de burgerlijke stand. Hierna is de echtscheiding definitief.

Einde geregistreerd partnerschap door de rechter

Dit gaat op dezelfde manier als een echtscheiding. De rechter spreekt het einde van uw geregistreerd partnerschap uit. Dit laat u door uw advocaat inschrijven in de burgerlijke stand. Hierna is uw geregistreerd partnerschap definitief beëindigd.

Einde geregistreerd partnerschap door overeenkomst

 • U en uw partner stellen samen een verklaring op dat u uw geregistreerd partnerschap wilt beëindigen;
 • U ondertekent beiden de verklaring. Ook één of meer advocaten of notarissen ondertekenen de verklaring;
 • Laat de verklaring inschrijven in de burgerlijke stand. Uw advocaat kan dit voor u doen. Hierna is uw geregistreerd partnerschap definitief beëindigd.

De gemeente schrijft de uitspraak van de rechter of de verklaring zo snel mogelijk in. Daarna is de scheiding definitief.

Meer informatie

Wilt u hulp van een mediator of advocaat, maar kunt u deze niet betalen? Dan betaalt de overheid soms mee aan de kosten. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand regelt dit.

Met de zogenaamde toevoeging, kunt u checken of u recht op subsidie bij scheiding hebt

Heeft deze informatie u geholpen?