Wat is het?

Starten eigen bedrijf vanuit bijstand

Ondernemers die starten vanuit de bijstand (of hiermee worden bedreigd) kunnen gebruikmaken van het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) als zij een haalbaar ondernemersplan voor een levensvatbaar bedrijf hebben. Zij kunnen een rentedragend krediet krijgen om noodzakelijke investeringen te financieren, bijvoorbeeld de aanschaf van machines en voorraden. Daarnaast kunnen zij in aanmerking komen voor een periodieke uitkering tot bijstandsniveau.

Starten eigen bedrijf vanuit de WW

Mensen die een WW-uitkering ontvangen en een eigen bedrijf willen beginnen, kunnen dit onder bepaalde voorwaarden doen met behoud van de uitkering. Ook kunnen zij in aanmerking komen voor een starterskrediet op basis van de Bbz. Dit is een rentedragende lening. Hiermee kunnen starters bijvoorbeeld de kosten financieren voor begeleiding door deskundigen.

Voor beide startende ondernemers geldt wel dat een bedrijfskrediet eerst bij een bank moet worden aangevraagd. Als dit niet mogelijk is, kan de gemeente een starterskrediet verstrekken vanuit de Bbz. Voor een uitkering levensonderhoud behoeft geen bank te worden bezocht, deze kan rechtstreeks bij Bureau Zelfstandigen Friesland (BZF) worden aangevraagd.

Extra informatie

Beide regelingen worden uitgevoerd door het Bureau Zelfstandigen Friesland (BZF). Meer informatie kunt u vinden op de website van bureauzelfstandigenfryslan.nl

Heeft deze informatie u geholpen?