De gemeente neemt de exploitatie van parkeerterreinen P1, P2 en P3 over van de huidige exploitanten/eigenaren. Momenteel zijn we bezig met de tijdelijke inrichting. De definitieve inrichting willen we graag samen met de omwonenden en belangstellende bepalen.

Werkzaamheden 

Rond de parkeerterreinen wordt nog gewerkt aan een aantal aanpassingen. Hieronder volgt een opsomming van werkzaamheden die nog in de planning staan.

Parkeerterrein P1

 • In de hoek bij de Broken Jug wordt een persing onder de weg gemaakt. Hierbij wordt een kabel onder de weg doorgetrokken. Hierna kan het dynamische routebord worden aangesloten;
 • Uitbreiding elektrische laadplekken van vier naar tien 10 plekken;

Parkeerterrein P2

 • Op P2 wordt ca 225 m2 in september of april volgend jaar eraf gehaald in verband de toekomstige uitbreiding van het Liander station om het elektriciteitsnetwerk rond Harlingen te verbeteren.

Parkeerterrein P3

 • Realisatie van doorgroeiplaten op P3. Op een aantal plekken kan bij hevige regenval slecht geparkeerd worden. Deze plekken worden met de doorgroeiplaten verstevigd en bovendien blijft zo het groene karakter behouden.

Herinrichtingsplannen parkeerterreinen

Er wordt momenteel geschetst aan de herinrichting van de parkeerterreinen. Met name de geplande nieuwe ontsluitingsweg en de aansluiting op de Zuidwalweg is een puzzel. De eerste uitkomsten hopen we te kunnen presenteren in het najaar van 2022. Hiervoor plannen we dan een bijeenkomst. Zodra we een datum hebben, nodigen we u voor deze bijeenkomst uit.

Werkzaamheden 

Rond de parkeerterreinen wordt nog steeds hard gewerkt. Hieronder volgt een opsomming van werkzaamheden die zijn uitgevoerd of nog in de planning staan.


Parkeerterrein P1

 • Markeringen op het parkeerterrein nabij de Broken Jug zijn aangebracht;
 • Onder de busplaten is gestabiliseerd zand aangebracht om uitspoeling bij hevige regenval te voorkomen;
 • In de hoek bij de Broken Jug wordt een persing onder de weg gemaakt. Hierbij wordt een kabel onder de weg doorgetrokken. Hierna kan het dynamische routebord worden aangesloten;
 • Plaatsen elektrisch bedienbaar hek bij de Broken Jug;
 • Uitbreiding elektrische laadplekken van vier naar tien 10 plekken;


Parkeerterrein P2

 • Bomen en struiken in het parkje bij het oude waterbassin zijn aangeplant;
 • Laatste drie lichtmasten zijn aangekoppeld;
 • Realisatie tijdelijke toiletvoorziening bij de ingang van het parkeerterrein;
 • Realisatie extra put bij het huis bij de ingang van het parkeerterrein. Deze put zorgt bij hevige regenval voor snellere afvoer richting de sloot. Bij extreme regenval staat het water namelijk tot aan de bovenkant van de stoep;


Parkeerterrein P3

 • Realisatie van doorgroeiplaten op P3. Op een aantal plekken kan bij hevige regenval slecht geparkeerd worden. Deze plekken worden met de doorgroeiplaten verstevigd en bovendien blijft zo het groene karakter behouden.


Harlingerstraatweg

De Harlingerstraatweg wordt heringericht waarbij op diverse plaatsen verkeersremmende maatregelen worden gerealiseerd.


Verkeersremmende maatregelen

Aannemer BAM is begonnen met de verkeersremmende maatregelen op de Harlingerstraatweg. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken. De BAM zorgt voor de communicatie over de planning en tijdens de werkzaamheden.


Verkeersbesluit

De kruising Haulewei/Harlingerstraatweg wordt in het kader van de verkeersremmende maatregelen iets opgehoogd. Daarmee wordt het een gelijkwaardige kruising en verandert de voorrangssituatie. Hiervoor is een verkeersbesluit nodig. Deze wordt binnenkort gepubliceerd.


Herinrichtingsplannen parkeerterreinen

Er wordt momenteel geschetst aan de herinrichting van de parkeerterreinen. Met name de geplande nieuwe ontsluitingsweg en de aansluiting op de Zuidwalweg is een puzzel. De eerste uitkomsten hopen we te kunnen presenteren voor de zomer van 2022. Hiervoor plannen we dan een bijeenkomst. Zodra we een datum hebben, nodigen we u voor deze bijeenkomst uit.

Heeft deze informatie u geholpen?