De gemeente neemt de exploitatie van parkeerterreinen P1, P2 en P3 over van de huidige exploitanten/eigenaren. Momenteel zijn we bezig met de tijdelijke inrichting. De definitieve inrichting willen we graag samen met de omwonenden en belangstellende bepalen

Werkzaamheden Skieppedykje

  • Afronden inrichting P2 (asfalteren ingang, delen terrein bestraten, aanbrengen verlichting en parkeerapparatuur);
  • Sloop woning Skieppedykje 2 en vervolgens realiseren draaimogelijkheid voor pendelbus;

Maatregelen P3

  • Mogelijk wordt dit terrein (voormalige terrein J. Drijfhout) voorzien van parkeerapparatuur.

Werkzaamheden Harlingerstraatweg

  • De exacte locaties en vorm van de verkeersremmende maatregelen aan de Harlingerstraatweg worden in overleg met de omwonenden bepaald.