Wat is het?

In een exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze voorwaarden hebben te maken met overlast, veiligheid en fatsoen. U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente als:

 • u een horecabedrijf wilt starten of overnemen
 • u uw horecabedrijf wilt uitbreiden door een verbouwing
 • de rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert
 • uw horecabedrijf een andere leidinggevende krijgt
 • u een terras wilt starten of uw terras wilt uitbreiden
 • u met uw horecabedrijf nieuwe activiteiten gaat uitvoeren

Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol schenkt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een:

 • hotel
 • restaurant, café of snackbar
 • discotheek
 • buurthuis of clubhuis

Wat moet ik doen?

U vraagt een exploitatievergunning aan door het aanvraag formulier volledig in te vullen en alle gevraagde bijlagen en overige gegevens aan te leveren. U dient uw aanvraag uiterlijk 8 weken voor de start of wijziging van de exploitatie van uw horecabedrijf in.

Hoe werkt het?

De aanvraag voor een exploitatievergunning wordt uiterlijk 8 weken voor de start of wijziging van de exploitatie van uw horecabedrijf ingediend. Als u een exploitatievergunning aanvraagt wordt deze op de volgende zaken getoetst:

 • Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld te zijn;
 • Alle gevraagde bijlagen zijn toegevoegd;
 • De exploitatie van uw bedrijf past binnen het geldende bestemmingsplan;
 • De exploitant en leidinggevende(n) een verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunnen overleggen, die uiterlijk 3 maanden voor de datum waarop de vergunningaanvraag is ingediend, is afgegeven;
 • De exploitant of leidinggevende(n) heeft/hebben binnen 3 jaar voor de aanvraag geen horecabedrijf geëxploiteerd dat op grond van ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde gesloten is geweest;
 • De exploitant en/of leidinggevende(n) mogen niet van slecht levensgedrag zijn of onder curatele staan;
 • De leidinggevende moet 18 jaar of ouder zijn.

Kosten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de exploitatie van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening €176,10

Wat heb ik nodig?

 • Een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over de werkzaamheden, de producten en de mensen voor wie uw horecabedrijf bedoeld is.
 • Een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand.
 • Een plattegrond van het pand met de ligging, indeling, de verschillende ruimten en de grenzen van het terrein.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Een ingevuld Bibob-formulier(externe link).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met team VVH van de gemeente Harlingen, of via 14 0517 of via info@harlingen.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?